Sunday, September 18, 2011

GAMOUSHA'S DIARIES Part6


Rakan: 3afwan bs hatha elbouk legaita 6aye7 menny taba3kum?

Madry laish 7asaita yadry enna mu taba3na bs bamasheeha laah loool eshawweg 7araam .. ok ok lazem 
ma a9addeg ena yay 3ashany;$

Me and raghad while 3younna chenha (love struck): laa2

Rakan: ok ana asef 3al ez3aj

Laaa wallah 3ady ya7alaat ez3ajeek wallaahhh laa trou7 ..

Me and raghad about to melting: 3aaadii

Rakan: gmasha khathaitay el awraag

LAAAA ESTEEERR YAAA SATTAAARRR RAGHAAD RA7 TETHBA7NY NW NW!!

Raghad 3a6atny NATHRAA ma baghait ella hdoumyyy!


Me: eeh mashkour ma ga9art ya36eek el3afyaa

Kent 7addy mertaabkaa ma buga ella agoulla thankyou merci bs ma khallany ga6a3ny

Rakan: la yuba 3ady 7ayach allah

And he left mu bs left us left nino eb kubra LAAA ERJAA3 PLEASE!!

Ra7 ou 3younna ana ou raghad waraahh ..

Raghad angry: GAMSHO?

Me shyly: na3am

Raghad: sh3arrefa eb esmech ou ay awraag elly khathaaiteha sh9aar wana ma adri haaa?

Me: abaaih shfeech yebty 3umrech chethy raylech?

Raghad: e7tarmy nafsech shhaal tafkeer bs kent as’aal!

Me: kent abe awrag men eltasweer chan egoully ohwa beyebly ou khatha esmi 3ashan yakteba bs!

Raghad: enzaain ma galech shesma

Me: laa2

Adri enny 7maara ou chathaaaba bss mabeha t3aref esma mu 3an shay bss shaku ya3ni enshalla ma 
aftha7 elrayyal!

Raghad: 7elfaay?

Ooops halbent marrat tcheknyyy bs 3la meeenn ..

Me: raghad men 9ijjech? La t6e7en men 3ainy please! Shtaben eb esma aslaan shbaainech ou baainaaa 
ana ellyy msawerly awrag ma sa’alta 3an esma tfashleeen taraa

Raghad endagrat: la gamoush bs chethy as’al mu elly eb balech kelesh

HAHHAHHAAA!

Me: la la esaraa7a tfashleen mahe elhagwa ya raghad

Raghad: abaih la tefhemeeny ghala6 walla ma aqsedd!

LOOOOOOOOL!

Me: luw ma entay refejty ou a3arfech men zeman chan 6e7tay men 3ainy!

Raghad smiling ..

We continue eating until it became 3:30 we left and went back home ..

On my way home I was thinking ..

Is it love? Ma3qoula akoun 7abaita? Bss ana brou7y a7ebba ohwa ma y7ebny ya3nii .. hmm bs abee 
e7ebnii khal e7ebnyy! Yarab e7ebny yaa raaabb ou netzawwaj ya3nii!!

I decided to call fay la’anna ehya elwa7eda elly mjarba ..

Fay: ya haala ou mas’halaaa

Me: ahlaainn

Fay: shakhbarech?

Me eb tenehwes: fayyooooo

Fay ekhtar3at: ha haa!

Me: is it love?

Fay giggled: 7araam 3alaaich mu ga3den eb movie e7naa shinu ohwaa elly is it love?

Me: rakan!

Fay: ou minu rakan?

Me: ellyyy ams getlech 3annah!

Fay: ashaawweg 9ert fozeyya drai3?

Me: eee aw laa’

Fay: hmm sar shay ghair elly a3arfa?

Me: eehh elyoum shefta eb nino!

Fay: 7aram 3alaich shsaaarrrrr?

I told her elly 9aar ..

Fay: entay shet7essen fe lamma tshoufena?

Me: galbeee edeeegg 7ail ou a3arreegg

Fay: 7aram 3alaich lawa3ty chabdy

Me shyly: ya shagol bs 9iiij

Fay: it is love ya bnaytee

Me shyly: chathaaaba ay shay?

Fay: 7aram 3alaich fozeya drai3 ma tchatheb

Me shyly: ou ohwa e7ebny?

Fay: 3ad lazem edeg 3alai 3ashan a3aref

Me: haaay la tsadgen enech fozeyya drai3 ya3ni!

Fay: hahhaha waay wanasa fee a7ad nafsy mu brou7y fas3a

Me: waay a7es e7na waai3

Fay: 7aram 3alaich neyyatna zawaaj

Me: hahaha

I arrived home ..

Shahad: gamouuushh

Me: gmashaa

Shahad giggled: wai3 tara gamoush a7laa

Me shyly: 9ij? Ok shtabeen?

Shahad: ge6eny bait janouy pleeeez

Me: entay ma te7la 6al3atech ella bel week days?

Shahad: ebb naadress

Me: khal ashraf ege6ech maly khelg tawni raddaa

Shahad: ashraaf omy makhthetaa

Me: shosho golay 7g manoura aw obouy maly khelggg!

Shahad: gamoush 3an enaa7asaa kho ka bait’hum!

Me: noooo mabe

Shahad: ba3dain entay shhaazzaaaiinn?

Me shyly: 9iiij?

Shahad: 7aaddechhh hot hot style tshawgeeen

Me: waay 7ayaaateee sta7aait

Shahad: twaddeny ?

Me: afa 3alaaich emshay emshayy!

Maa gedart kalamhaa khallany musta7el agollaha laa 7addy kayyaft ou shafny rakan wana hot 3ala 
golat’ha wanasaaa! Ok 7asait’ha ga9at 3alai eb kelmetain bs ma ta7assaft eny ga6ait’haa!!

Wadait’ha shosho bait jana refejat’ha ..

We7na be6ereej 7g bait jana ..

Reema was calling ..

6ab3an raddait kal 3ada ..

Me mnafsa: hala reema

Reema: hi gamoush

Silent ..

Reema: gamoush sorry!

Me: 3ala shinuu!

Reema: 3ally 9ar ams!

Me: sh9ar ams?

Laazem asawwy feha chethy mu nethala bs walla ma ye9la7 laha ella chethy

Reema: zaffaitech!

Me: huh!

Reema: gamoushi ana mat7ammal bu3dech 3annyy

Me: ok

Reema: shinu ok?

Me: ok ya3ni enzain!

Reema: gamoushi la tkalmeny chethy walla abchee!

Ebchaaay tukfain ebchay!!!

Me: shgelt ana? 3ad 3an edalaa3

Adri kent wai3 wai3 wai3 I was so rude!!

Reema started to cry ..

Ooooops ma3aref at9arrafff!!

Me: laish tabcheen abaih shebaachyyy!!

Shosho laffat 3alai ou t’asherly enna men 9ijha hathy? ..

Reema while crying: gamoushii walla ana a7ebechhh ehhhh foog ma tetsawerain ehhh tadreen ams ma 
nemt bs afakker feech ehhh maagdar 3ala za3alech enty bethat wallaahhh ehhhh

7adddy tewahhagt madry shagouuuul ..

Me: ummm madam ma tegderen 3ala za3aly laish tza3leny ballaa!

Reema: muuu eb eeedyy ehhh bs tadreen shkether akrah fay ehhh akrahhaa!

Me: tra 3aib tgoulen chethy 3an refejty jeddamyy 7etta luw tekrehenha hatha bainech ou bain nafsech!!

Reema: ou lamma tdaf3een 3anha chethy galby yetga6a3 anqeher 7ail anqeher

Me: 3ayal rou7ay 6abeeb nafsyyy

ABAAIHH THAT WAS TOO RUDE 7ARAAAAMM!!!

Shahad: eh! Baddaa3tay!

Reema while crying HARDLY: ok gmasha mahma tbad3en feny eb 7achyech still a7ebbech ou 
amouuut 3alaichhhh

SPEECHLESS!!!

Me: ma tgasreen akalmech ba3dain bye!

I closed the line ou 7adha kasra kha6ry! Badda3t feha! 9ij madry shloun atsarraf ma3ah!

Awwal ma wesalna bait jana wella panamera saf6a 3endehum lonha black nafs loun rakan’s galby 
naghaznyyy!! Seeda khathait mobily ou dashait 3al Applications MemoPad Rakan’s Panamera no. 33 
25** ehhhh naafs eraqaaam!

While shosho ga3d tanzel ..

Me: shoshoo

Shahad: haaa!

Me: jana men benta?

Shahad: bent al ******

Me shyly: ok hathy esayyara malat’hum? “I pointed 3al panamera”

Shahad: way legafaat mu shayfeen khair eeh malt okhouhaa!

Me: 9ij? Wain yadres?

Shahad: shdarrany haw! Tfashlen kel hatha 3ashan his car?

Me: chub chub “his car”! Tra “sayyarta” as’haal ba3dain e7tarmy nafsech

Shahad: asfeen

Me: enzain lamma tkhalsen deggy 3alai amerech

Shahad SURPRISED: 7elfaay???

Me: wallaahh ma 3endi shay

Shahad: okk

Wegaft ne6art’ha edesh lai dakhek ma weddy a7arrekk abee ye6la3 wayy yalla e6la3 e6la3! Qarrart 
adeg heren choud yentebeh e6el ay shaay! Chan shosho te6la3 ou t’asherly SHTABEEN?? Shinu 
abeee shinu abeee! Ashartlaha ta3alay ..

She came: na3am?

Me: meta betkhal9oun?

Shahad angry: gelna bendegg!!

Me: ok ok

I left her sadly and went back home ..

I took a fresh warm shower ..

Ga3adt sa3a mjabla my note ou mtan7a afakker eb rakan!

6ala3t ou re7t bait’hum a7ouuus ou his car was still there!!

Sharaitly bu6a6 safeena ou red heart lollypop men elbaqala ou radait elbait ..

Wella manoura eb wayhee ..

Mnera: entay wainech?

Me: eshtahait bu6a6 ou 7alawa fa marait elbaqala

Mnera: kalba ma tgoulen ekhty 3endaha mte7an athkerha eb 7alaw bu shaker bs elly bedon shaker ou 
barred sandwich abaaad

Me: kellesh mu naqza al7een ayeblech kellesh wala manaayer 3ad

Mnera surprised: chathaaaba

Me: wallaaahh

Mnera happily: ok 3ala ma akheth shower algahum jeddamy beauty sema3tay?

Me giggled: okkkk beauty

I was so happy ou 7addy mu metthaigla elro7a 3ashan amer 3ala bait RAKAN!!

6ala3t marrait bait’hum ou sayyarta ma ta7arrekat! Effff bs ya7laila shakla baytoutyyy<3 .. marait 
elbaqala sharait 7g manoura ou radait marrait bait’hum ou nafs eshay eeffff!!

I went back home! Manoura was still in the bathroom, I putted her thing on her bed ou went down stairs 
to the living room ..

I opened the tv ou 3youni e6ale3 bs mukhee sar7an eb rakan ..

My mom arrived home ..

I kissed her forehead ..

Mom: ha yumma shlounech

Me: tamaam wain kentay?

Mom: ray7a 3aza el ****

Me: wee minu metwaffy 3endehum?

Mom: om khaltech wedad

Me: aha alla yer7amha

Mom: amen

My mom noticed the tv ..

Mom: allaahh men meta baady?

Me: madry

Mom: sh9aaar?

No no yumma 7addyy madry shesaaalfa taraa ..

Me: haaa?

Mom: haw sh9aar?

Me: madry hehe tawny 7a6etaa

El7emdella yat elchethba eb wagt’haaa

Mom: 7asaafa

G3edat omy etshouf el tv ma3ay ..

Ya obouy sharabna chay solafnaa ..

At 9:30 akheeeran daggat shosho ..

Dad: ha waain?

Me: bayeeb shosho men bait refejat’ha

Dad: laish khal esayeq eyebha maku da3y tsogen eb halail

No no yubaaaa pleaaase!

Me: ana a7san la’anny ga6at’ha fa adel elbaait!

Mom: haw mu bait jana?

Me: eehh

Mom: edella esayeq tara

Laa yummaa laaa la tkharbooun!!

Me: ya3ni khal arouu7! Ma 3endy shaay!!

Dad: la la yuba ge3day ka al7en agol 7g esayeq

Babchee baabcheee!!!!

Me: pleaaase!

Dad: laa ge3day!

Efffff!!

I went up stairs to manoura’s room ..

She was studying and eating ..

Mnera: ha elwath3 ta7at maleeq 9a7?

Me: la 3adii

Mnera: wain be6a6ech khanaqthy 3alaihh!

Me: tabena? Ekhthy traa mabee

Mnera: 7elfaay! Yalla gammy yebeee ederasa tyawe3

Me giggled legmetech ma khallasteha ya b6aineyya

Mnera: abee shay male7 hehe

I was sitting with her and talking about random thing bs ma yebtlaha 6ary rakan ..

At 10:30 re7t ghurfety abe anam ..

10 minutes passed wella my mobile rang ..

I was half sleepy ya3ni bs ellegafa khallatny ared ..

Me: minu?

Unknown: esalmoun7 comments:

 1. LOOOOOOOOOOOOOL awal shay elwth3 7ada eth7ek swalifha w ti7l6mha ttha7ek
  3edy e7sas qawy ena el(Unknown) call kanat min rakan ? right ?

  ReplyDelete
 2. 7asafa ana mu first;/ ilmuhim second:p THANNKK YOUUUU :D :D amazing post as alwaayyss;***** reema kilish matakser ilkha6err:p safreeha aw shay 5an neftaakk, wayed tqithnyy:p o rakan (y) lay9eeeerr raye7 feeha:( san3 o thigeeeel a7laaaaaaa:D
  -y:D

  ReplyDelete
 3. Laaaa !!!! Matefaqqnaa haik! :o shnawya 3alaina ya bnt :p

  Please post another one ): and thankyou

  ReplyDelete
 4. LAAA2 laish el cliffhanger!!
  i'm loving this story
  bs please kill el e3la reema ;p

  post soon ;*

  ReplyDelete
 5. anonymous: yemkiin kelshay jaayezz;p

  Y: loooool enshalahh next time:p thaaankyouuu:* .. minu gal enna raye7 feha?;/

  Madliar: loooool;$ enshallah soon:*

  Darliam: maadryy a7eb el cliffhanger;$ thaankyouuu:* i cant kill her loool .. enshallah<3

  ReplyDelete
 6. Madreeeee bs 7asaitaa eloog bitkhaleena raye7 feehaa:p o yaallaahh post ya bnayaaaaaa:(:( !! Mitt wanaaa asawy refresh:(
  -y:D

  ReplyDelete