Wednesday, April 5, 2017

Her Fake Luck.. Part5

Abdulwahhab: rathya 3alay?

She smiled: ma3a el asaf eee

He sent a kiss through the phone..

She blushed: wahhaaabi

Abdulwahhab: e3youn wahhaabi lemrakkeba

Aseel: madry shbagoul jad ya3ni ef ok a7ebbek!!! Waaayed mu shwayya!! Kel ely atmannah enna allah yaktebna 7g ba3ath ou el aayyaam etbayyen lek eshkether ta3neeely

He smiled: 3uuumry entaaay! Met'akda ena entay entay?? Bs laish eff 3aaad?

Aseel: lannek gedart 3alay ou khallaitny abee3!!

He laughed his heart out: 3ASAAAAL YANGE6!!!

...

Fay: way way waaaay maynounaaa ghabeyyyyaaaa

Aseel: egoulouuuun majnouuuuna ou gelt yaaa baaakht eljenouuuun

Fay: waaai3 shhal eslouuub elyedeeed!!! Ta'theeer wahhabi wayed qaaawy

Aseel: waaay foug ma tet9awerain ou enketabley min hadab 3ainah HALAAK

Fay: yaaalhailegeyya e97aaaay ou theglaaay pleaaaase!

Aseel: egouloun elthegel 9an3aaa ou ana agoul elthegel ba3daaaain

Fay: waaay waaay esh shaaarbaaa??? Tukfain ya etsolfeeen 3adel yaa ma3asalama jad mu bal3a shakh9eetech elyedeeedaaa!!

Aseel: eshtabeeeen!!! Kelshay latgoleen latsaweeen theglaaay! Ya3ni khallouny a3abber 3an elly eb galbe! Eshgelt ana al7een? Getla a7ebbek!! Ou hatha el9ej!!!

Fay: ou ohwaaa sh3elleta ma gallech? Elmaafrouth ohwa ygollech gaaabel mu entaaay ray7a ou gaylaatlaa

Aseel: fayona! 7abebty! Mu kelshay 9arlech lazem e9eerly! Ana adry ena y7ebny! Mu me7taajaa eny asma3ha ok? 

Fay: waaay be6aggaaag laish ana m3awra rasy ma3ach!!!

Aseel: madry 3annechhh!!

Fay: elmuhem meta elsafra?

Aseel: next week

Fay: ra7 olaah 3alaaikum

Aseel: sektay ana ely bolah 3ala wahhabi!!

*6oo6 6oo6 6oo6*

Yes, she closed the line..

...

Abdulwahhab: shzeena soug lekwaait

Aseel: ta3al fahhem omy hal 7aaachy

Abdulwahhab: ya3ni entay ma tabeen tjahzeen min barra?

Aseel: kellesh!! Mu faargaaa ma3aaay!!! A9lan maaabe lanna mu metkhayla shloun mara7 ashoufek esbo3aaain!

He smiled: 9ej? Eb tolheen 3alaay?

Aseel blushed: min 9ejjek? Atwaqa3 ent btolah akthar menny

Abdulwahhab giggled: min 9ejech? bamout men elwalaah

Aseel giggled: waaay esmella 3alaaaik!

Abdulwahhab: ge3daay khal ohma yeshteroulech! Ou allah y3afy el face time ekhalleech chennech ma3ahum

Aseel: waaay 3ayaaazt! Bs omy meshta6aaa!! 

Abdulwahhab: ummmm

Aseel: tabe tsaweellly 3ers os6oury 3laa golat'haaa

Abdulwahhab: eshda3wa 7alaat el3ers ma7fouf

Aseel: esket la tesme3ek

Abdulwahhab: allah y9abberny!

Aseel: enshallah ymeroun bser3a

Abdulwahhab: netsabbaaag?

Aseel: cham marra agoulek don't play with me??

Abdulwahhab: 7ayaaateee? Latensain enny tarbeeetech!!

She giggled: afa 3alaaik asrary ma3allemha a7ad!

Abdulwahhab: 7etta wahhaaabi??

Aseel: READY??? 

Abdulwahhab: GOOO!!

...

Bazza: eshhh hal khalaaajeeen min 9ejjech??!

Aseel: yuma bel3aaks 7adda style!!!

Bazza: laa laaa ana benty ma talbes hal lebs!!!

Aseel: waaay yuma kelha khe6baaa!!! 

Bazza: walaaaw!! 

Aseel: anyway! Elkhe6ba bacher ou maku wagt!

Bazza: laaa feee waagt! Goumy badlay

Aseel: waaay yuma pleaseee

Bazza: goumay shbegoloun elnas 3anech ba3dain!!! Mair reema akshakh min badletech

Aseel: allah y3eenny 3alaikum entay ou bntech!!

...

Finally, elyoum elkhe6ba elrasmeyya!!

Akheeran kel elnas btadryyy 3n wahhaaabi!!

I can't wait until night!!! 

3umri makent metkhayla eny batzawaj bhal6areeqa!!

Ou 3umri makhathait elzawaaj bjaddeyya!!

Bs kel ely a3arfa ena akeed beye elyoum ely a7ad be6eg bab baitna ou yakh6ebny!!

Ma3arfa may3arefny ou enta3arraf wagt elkhe6ba!!

Bs surprisingly Im getting married soon to the one I loved and been in a relationship with!

9ej enna this happened but I'm still not supporting it!!

Lanna shu3our elkhooof ou el unsafe makaaan yfaaregny!!

Plus he's just a random guy that I knew nothing about him!!

Bs el7emdellah allah setaaar!!

...

Fay: waaay kaaalba esh halzaaain!! Min 7a6lech el maakeup?

Aseel: reem I know you're dying to say it fa elmic 3ndech!

Reem: e7eeeeem ANAAAA!!! Tukfaain eshraaayech!!

Aseel: abaaaih galaat rayha jeddaaamech!

Fay: laa ana fahmaat'haa! KHAYAAAL! Waaay 9akkaitay 3almakeup artists!!

Reem blew a flying kiss: waaay mat9eereen ekhty?

Fay giggled: a9eeer afa 3alaich!! Sha3rech minu msaweeh seeeloooo!

Aseel: Any maku ghaaairha sawat esh3ourna kelena malna khelg salon! 

Fay: ou badletech naaar!!

Aseel: hal jumla goleeha jedam omy betkayyef

Fay giggled: laish

Reem: ehya ely mnageeet'ha wela luw 3ala takla seelo chaaan e3louuuummm

Aseel: chaaabb bs chaaab!! 

Fay: enzaaain! Meta beyyee whaaayyeb?

Reem laughed her heart out..

Aseel: entaaay haaaaay!! Wahhabi ou yallah ba3ad whayyeb? La barra baarraaaaa redy baaaitkum!!

Fay: eshdaaa3waaa raylech oho rayly mabaainnaaa

Reem giggled: laa kherteeeha

Aseel: 7aaaddhaaaa!! Ba7gerech fayyooo!!

Aseel was wearing this..

...

Its 7 pm..

The garden was well prepared with the outdoor seating and the beautiful buffet..

The food was from lenotre and the setting was by november..

The atmosphere was cozy and beautiful..

Her close friends, cousins and family were there.. His mother and sisters as well..

He went close to her and sat down..

Everyone was waiting for the ring moment..

He whispered: bas'elech su'al

She was staring at him waiting for him to ask..

Abdulwahhab: esh hal zaaain?

She smiled and blushed: e7lef hatha su'alek!!

Abdulwahhab: kel ma ashoufech algach me7lwaaa! Khefffy 3alaaay ensa7aaant min 7alaatech

She giggled: mu khosh ga6a allah yhadeek

Abdulwahhab: afa'! Lemraad eny mu3jaab 

She blushed: yallah 6alle3 elkhatam 7adddy men7arja menhum!

Abdulwahhab: bs feny kalaaammm

Aseel blushed: ma t'ajla?

Abdulwahhab: a'ajjel ahala wallahh!!! 

He brought out the box, it was round diamond Eternity Band from GRAFF..

She stetched her hand and he inserted the ring..

Everyone claps their hands..

He whispered while staring at her hand: 3ady abous?

She blushed and took her hand away from his: laaa!!!

He giggled: ok ok shfeech chethy sa7abty eedech

She blushed: madry!

Everyone starts singing " ya deblet elkhu6oubaa 3u'balna kullena"..

Abdulwahhab left the place and the engagement party continues..

... 

Abdulwahhab: eshda3waa asoula 10 missedcalls ma yabaw rasech

Aseel: laa wallaaah el3atheeem mobily madry 3anna lahya bel yam3a ou tawhum 6al3eeen

Abdulwahhab: gouly 7g khalty khosh 7afla mashallah shay mrattab

Aseel: yo9aaal!

Abdulwahhab: ou a7la shay 9ar elyoum wayhech!!!

Aseel blushed: waay elsaanek 9ayer yag6er 3asal elyoum!!

Abdulwahhab: etha bettemeeen 3asal ba9eerlech khaleyat na7al afa 3alaich

Aseel: laaa please akhaf min elna7al

Abdulwahhab: enzaaain! Tra men al7een walaaaht!

Aseel: jad mawedy asafer bs shasawy!

Abdulwahhab: yenfa3 asafer ma3akum? Ybeellekum m7ram chenna?

Aseel giggled: la mayenfa3! Olah 3alay esh waraaak?

Abdulwahhab: kaaifech ana 3ady 3ndy bs 3ashan entay la tolheeen!

Aseel: waaaaaayyy! Men gaaal bolaaah!! 

Abdulwahhab: atghaaashmaaar!! Etmouteeen 3alemkaaabaar

Aseel blushed: ou a7ebbek akthar

...

Bazza: seela wagt zawajech mumtaaaz shzeeen eljaaaw

Reem: baard wallah

Aseel was smiling while reading abdulwahhab's message..

Bazza: ekhtech 3alam thaaany

Reem: etlageen elkha6eeb y7acheeha

Bazza: haljan6a mu 7elwa?

Reem: et3aaaaqeddd!!!

Bazza: seela mama shoufy hathy 7elwa eshrayech takhtheenha

Reem: shakelha limited edition

Aseel: eee etshawegg! Shraykum akheth'ha?

Reem: haw?

Bazza: shfeech?

Reem: sama ga3da tdeg!

Bazza: matadry enech msafra!

Reem: laa!! La7thaa!! 

Reem picked her phone up: aloo

Sama: hi reema eshlounech?

Reem: tamaaam!! 

Sama: et9adgeen adeg 3ady ye6la3ly mughlaq!

Reem: eee ana mu bel kwaitt 

Sama: weee 3asa mu dagga bwagt ghala6?

Reem: la ekhthy ra7tech!!

Sama: alf mabrook khe6bat aseeel

Reem: allah ybaaarek feeech

Sama: 3uqbalech yaraab

Reem: eee enshallah 3ugub!

Sama: khathaha weld alflani 9a7?

Reem: eeeh!

Sama: wenne3em! Esma 3bdelwahhab?

Reem: eeeh shfeech tsa'leen?

Sama: ummm! La bs at'akkad! Lanna el9ara7a..

Reem: shinu shesalfa?

Sama: la enshallah maku ela el3afyaaa! Entaw sa'leen 3anna 9a7?

Reem: haw akeed sa'leen 3annah! Sama goulay shesalfa!!
Friday, March 24, 2017

Her Fake Luck.. Part4

She giggled: atwaqa3 ana elly as'elek 3n raqam omy!!

He giggled: 7aaather

She smiled and walked away from him..

He followed her: 9aaber waainn ray7aa

Aseel: elbaait

Abdulwahhab: laaa ne6ray brou7 9arly dahar mu shaayfech!!

Aseel giggled: waaay laatekallam chennaa abaad 6ay7a elmeyana ou raabe3 denyaa

Abdulwahhab: kella tkharbeen ella7that el7elwaaa

Aseel: waain mashouf la7tha 7elwaa

Abdulwahhab: enty bs ogfaaay wakhally 7ayatech etga6er 7alaat

She smiled: ha wegaafna

Abdulwahhab: umm

Aseel: maa 3endek saalfa waathe7

Abdulwahhab: etkharbeeen ella7thaat bshaakel khayaaly!!

Aseel: haw ay laa7thaat ana mu shayfa la7thaaat!!!

Abdulwahhab: 9arly mudda mu shaayfech!! Aw mu "m9aadfech" 3ashan yerta7 galbech bs!!

Aseel: haha

Abdulwahhab: walaaht 3alaich! Walaht 3aala enny ashoufech a9adfech kelyom!!

He looked at her: nafs ma walahty 3alay!! Aw Ymkin akthaar

She whispered: qaasub qasub!!

Abdulwahhab nodded and smiled: akeed qaseb!! Elmuhem! El7mdellah ena akheeran sheftech!! Bs wallah zaaynaa!!

She smiled: hahha shukraan

Abdulwahhab: yakhe entay out of the coverage area! Maku feelings maku goosebumps maku butterflies!!

Aseel: butterflies? Shaku hatha bhatha

He smiled: awal marra t7ebbeen 9a7?

Aseel: e7lef wahhab? Awalan magetlek enny a7ebbek!! Thaneyan men el9eb7 agoollek mu nou3y ou mu no3na ou neshaf reejy!! Eee awal marra akallem shakhs may9erly!!

Abdulwahhab smiled: enshallah tkoun akher marrah

Aseel blushed: agdar arou7?

Abdulwahhab: la! 

Aseel: anyway makent na6ra rad a9lan!

Abdulwahhab: ella etha khathaiiteeny ma3ach

Aseel: hahha baitna? Khaaair enshallah

Abdulwahhab: flana kalmeeeny 3n baitkum

Aseel: baitna? Umm.. Bait kbeer fe 7adeeqa kbeera lounaa baij faate7

He interrupted her: ma9adg! 

Aseel: ou laish bachaatheb?

He giggled: aq9ed baitkum! Omech obouch ekhwaanech!

Aseel: ah ok! Luw batkallam ma akhale9! Baitna ohwa ma3na el7ub! Bs kel wa7ed ou 6areeqtaa! Mathalan? Obouy 6areqta bel7ub ehya ena y3azezna ou ykaremna, omy 6areeqat'ha ma tga9er 3alaina bshay ama  ekhwany esheloun 3anna elmas'oleya ou y7asesona enhum 3ezwa ou Rayouma elmeyana elzaydaa!!

He smiled: ou asoula?

She smiled: a7eb ashoufhum merta7een!

Abdulwahhab: allah ykhaleeekum 7g ba3ath!

Aseel: ou ent? Soulefly 3n baitkum

Abdulwahhab: 6areeqatna ehya el7ub belgalb

Aseel: mu belfe3el?

Abdulwahhab: umm embala akeed! Bs baitna mu nafskum!! Mathalan? Ana ou khawaty ou omy ou obouy kelena eb bait wa7ed bs nteshawaf bel9edfa! A9demech? Mu shayef ekhty 9arly shahar ou athnaina bel kwait

Aseel surprised: 9ej??? Ghareebbb

Abdulwahhab: bs n7eb ba3athh

Aseel: ou zoujat elmustaqbal? Ba3ad ment shayefha bel ashhur?

Abdulwahhab: ella etha kan esemha aseeel

Aseel blushed: ya7elwa min esem!!

Abdulwahhab: ou ya7eluuu 9a7betaaa!

Aseel: umm ta'akhart ana lazem ared elbaait

Abdulwahhab: la7tha mashebaa3t!!!

Aseel: tra mu kfc anaaa

He giggled: 7eta malaqtech 3asal wallaaah!!

She smiled and turned around..

And he couldn't stop staring at her..

He screamed: ASEEEL!

She froze in her place..

Abdulwahhab: bacher nafs hal waagt 6alaabtech!

She smiled and nodded..

...

Three months later..

Abdulwahhab: ba6eeee'a

She smiled: elsalamu 3alaaikum

Abdulwahhab: hala wallah! Al7een klyom 6ay7atla syaga wana ams welyom asbegech? Mu 7elwa b7aggech

Aseel: shakuuuu!!! 9arly sa3tain asoog wenta tawek yay min baitkum 6aqtek malyon akeed btasbegny

Abdulwahhab giggled: min galech tawni yay

Aseel: shaklek mrattab hahha

Abdulwahhab: ta3alay entay cham gary 3ndech?

She smiled: hahha la7atht? Yeded hatha tawni shareeta

Abdulwahhab: sheghel 3adel

Aseel: merci!

Abdulwahhab: et9adgeen omy kanat gaylatly enna tra banat 3abdallah etekaait ou masheen 3alseraa6 ou mu mal louya bs ashofech 3adeya ya3ni

Aseel: hahha! Ee ana ma7b 6areqat obouy beltarbeya! Ya3ni over kelshay 3ndehum ena anaaa benty tsawy chethy?? La 3aib ou elshay kelesh mu 3aaaib!!

Abdulwahhab: eeeh fehum min elghuroor adry

Aseel: mu ghroor!

Abdulwahhab: asef mu qasdy shay bs khankon waqe3eyeen baitkum tarsa khadam ou 7asham ou omech ely eshofha ygol min royal family

Aseel: 3ala me9akha? Ya3ni sa'alt nafsek anna laaaish 3umry 25 ou ma asoog?

Abdulwahhab: madry gelt ymkin tkhafeen?

Aseel: la'! La'anny bent 3abdallah alflani SHLOUN ASOG!!! Fa lazem sayeq! Ou yfechly elbab ba3ad *she giggled*

Abdulwahhab: over!

Aseel: adry!

Abdulwahhab: zain ma gallech SHLOUN TSOGEN GARY 3ALBA7AR!

Aseel: min 9ejjek? Shda3wa magal!! Egool el7osh shkubra sogy feeh! Ou etha tabeen ba7ar sougy belshalaih!!

Abdulwahhab: musta7eel!

Aseel: wallah wahhab ou hatha wala shaay!! 

Abdulwahhab: el7emdellah enny kha6abtech ha?

Aseel: el7emdellah althy la yu7mad 3ala makroooh sewaaah

Abdulwahhab : a7!!!!

Aseel blushed: ath7aaaak

Abdulwahhab did a heart using his hand..

She accelerated her velocity: khantesabaaag

...

Fay: waain elly tegool mabe atzawaaj ma7taj atzawwaaj

Aseel: 9a7! Wallah kan akher hammy! A9lan 7eta lamma gally wahhab 9ar feny minu gal abe atzawaj?

Fay: shelly taghayyar?

Aseel smiled: 7abait el ehtemaam!

Fay giggled: este7ay

Aseel: la etemai9ekhain maku ghairech agdar atkallam ma3ah bra7ty!!!

Fay: omech ou obouch ma36enech kel el ehtemam!!

Aseel: ma fahamteeeny!!! Mu ehtemam ely eklay ou sherbay ou me7taja flous?!! Laaa!! Ehtemam min no3 thany!! Shlounech? Mestansa? Shaklech yo3ana

She whispered: a7ebech!

Fay: AWWWWW!!! Galhaaaaaa????

Aseel giggled: LAAA!! Bs im waiting ya3ni

Fay giggled: waaaihh! Enzain khal9eenna ou tezawejaw

Aseel: et9adgeen? 7adda he's ok with it mu gam e7en kellesh 3alzawaj ma3anna wayd nas galolly enna elreyayeel y7ebon yjadmon el3ers bs la kelesh!

Fay: ghareeb! Bs zainn 3ashan yamdeech tjahzeeen

Aseel: shajahhez still ana mu met'akda etha abeeeh! Khe6ba rasmeya ma 9arat

Fay: ya3ni taqreban kel youm you meet ou lail7een mu met'akda? Shnaaa6raaa!! 

Aseel: agolech shay? He knows everything about me ou ana i know nothing!! Men el7aya ma as'ela wala su'aaaal!!

Fay: ana ghasla eede menech! Agol leave this job 7g omech ou oboch ys'eloon ou khally rayech min rayhum!!

Aseel sighed: fay 7addy a7aty ou khayfa 7ail ena byom min el ayyam etyeny omy aw obouy ou egoloully lazem tfelleen sa'alna 3anah ou ma mda7oh

Fay: yaaaaah yah ashouf ta3allagnaa

Aseel blushed: way min 9ejjech?? 3 months wana kelyom mjaabla waayhaa ou gabelha jabaalta shway ba3ad akeeed bat3allag

Fay: min al7eeen badawwer badlaa

Aseel: sektayyy omy ga3da t7en 3ala obouy ena y7adedon youm elkhe6ba elrasmeya 3ashan ta7jez tabeeny ajahez min barra ou tabe badlety tkoun customized ou mekhtabbbbba

Fay: a7es elwed wed'ha tansher 3ersech bel whatsapp

Aseel: eee ma3a el asaf laaayeg

...

Abdullah: ya bent el7alal may9eer ana afta7 elmawthou3!! 

Bazza: el9ara7a 6awwalha! Ghair khe6ba hathy! Ely wagt'hum el7een 3ayyalaw

Aseel: yumma balaghtaaay!!!

Abdullah: ohw mu 3aadla elkhe6ba t6awel hal kether bs ohwa ely lazem egol mu ana!

Bazza: hatha bazer yayezla elwath3 luw 3alaih ma ytezawaj yektefy bel khe6ba

Aseel: haw yummaa!!!!

Abdullah: la rayyaal wel ne3em feeeh! Bs ymkinna na6er obouh yerja3 obouh tajer ou safrata waydaa

No he's not.. Obouh bel kwaait!!

Aseel: ymkin!

...

Abdulwahhab: 7ayaaatee entay 3ala shinu mesta3yelaa

Aseel: wahhaaab! 3aib chethy tgol eshloun rejoultek tesma7 lek!!

Abdulwahhab: ana shgeelt!

Aseel: hal7achy elbent etgoolaah!! Ama elrayal ohwa ely ekhtar ou ohwa ely kha6ab fa elmafroth ekoun jaahez ou ma ymaa6el!

Abdulwahhab: maa aq9ed shay bs khanestanes khan3eesh ella7tha ou la7geen 3alzawaj kelshay bwagta 7elu!

Aseel: akrah shloun ga3d tkhalleeeny bkalamek ana ely mayta 3alaik ou mesta3yela 3alzawaj!! Bs halshay ma9ar wala be9eer!!

Abdulwahhab: afa' afaaa'!!

Aseel: ethak 9ej tabeeny bacher etdeg 3ala obouy et7aded yom elkhe6ba elrasmeya ou el melcha ba3ad! Ou en ma 9aar e3teberna fallainaaa!

El7achy kan 6ale3 min wara galbe! Ou kent 7aaaaaail metraqba ena ygolly 7aaather ou min 3youny lanna im not ready to lose him..

Ana mu bs ta3allagt! Ana 7abaaitaaah!! 

Abdulwahhab: aseeel! Shhal kalam! Shinu esloub eltahdeed hathaaa!! 

Aseel: mu tahdeed! Bas ya3ni eshfeeek mu meshta6 3alaay!

He froze in his place..

Abdulwahhab: ya3ni yaa akh6ebech bacher yaa maqsoob 3alaich ou mabeech? Mu 7achy hathaaa

Aseel sighed: ana wayed thallait 3emry!

Abdulwahhab: wana waayed thayya3t wagty wana asma3 tafaahaatech!! Ou ya ekht aseel  ELRAYYAL ohwa ely e7added halyoum mu elbent ok?

Her eyes popped out and a tear dropped down them..

She turned around and rushed to her car..

...

Aseel: 7etta ma nadaaany! Khallaaany ared wana me7tarrrra! Faaay ba6 chabdy 7aaarny!

Fay: entay ely 7arraaaiteeeny!!! Youm ena gallech elrayyal ely e7added mu elmara chan gelteeela la'annek MU RAYYAL LAIL7EEN MA7ADDADT!!! Bas mat3arfeeen eta7achaaain!!!

Aseel whispered: rayyal ou 3n setteen rayyal

Fay: 7eta a7ebech lail7een ma gaalh! Aseeel la temsain ena ohwa ely beda ohwa ely mayyet 3alaich mu entay!!!

Aseel: hathak awwal! Al7eeen? Baraaajje3 min kether ma a7ebbbaaa!!!

...

Bazza: enshllah benrou7 florence ou milan ou paaris ou landan

Reem: reely 3ala reelkum!!

Bazza: la ya mama 3ndech jam3aaa

Reem: waaih yumma ely yesme3ech egool mayta batkharraj waray watheefa tan6erny! Khalleeeha 3ala allaah!

Bazza: madry tefahemy ma3a obouch!! 

Reem: kalmeeeeh pleaaase

Bazza: la tshawsheeen baly akthaaar!! Ana mekhy mashghool b3ers seelaaa abeh shay ma 9aaar

Aseel: way yumma! Mu muhem el3ers kether ely ba3d el3ers!!!

Bazza: enshallah el3ers ou ba3d el3ers laish laaa! Elmuheeemm!! Ana weddy nakheth bedalna min ralph and russo eshraaykum? 

Reem: laaa yuma nabe ashi!!!

Bazza: way ashi kel banat refeejaty elbesaw minah ou tawha hayouna bent 3ametech labsa minnaah!!

Reem: eee wetha elmuhem ena 7eluuu! Ana abe minah kaifkum!!

Bazza: ekhle9aw elmu9amemeeen??? Chatla 3ala hal ashi!!! 

Reem: seela ta7achay eshfeech malech khelg!

Aseel: lankum waaayed ga3deen testabqon el a7daath!!

Bazza: mamaa!! Lesboo3 elyaaay safratna lazem 3al aqal en7e6 eb balna cham mu9ammem

Aseel: na3am???? Awaaal khal t9eeer elkhe6ba rasmeyya taly fakraaay bel3ers!!!

Bazza: enshallah elkhe6ba akher hal esboo3 shfeeech! 

Aseel smiled automatically..

Reem: abaaaih nesait agollahaa

Bazza: ashoufhaaa mu bel mood!!

Aseel: meta 9aar hal7aaachy!!

Bazza: elyoum el9eb7 

Aseel: ou elmelcha??

Bazza: wallah ohw gal 7g obouch elsbou3 elyay bs ana getlaa laa!! Ma jahhazna shay shhal 3yelaa!! Luw feh khair esta3yal belkhe6ba 3ashan elwa7ed e3aref ejahhez

Aseel: waay yumma! 

...

Aseel happily: wahhaaabb al7een ana ta'akkadt enek..

Abdulwahhab interrupted her: gabel latkamleeen bagoulech shaay!

Aseel's heart's beats accelerated: goul!