Saturday, August 5, 2017

Her Fake Luck.. Part6

Sama: maku saalfaa bs baghait athaker etha ma sa'altaw se'laaw ou se'law shabab mu bas lekbaar!

Reem: su'aal? A7ad m6arshech? Wela sam3a shay?? La'annech 7ail ghareeba dagga tgouleeen se'law!

Sama: laa reem bs ga3da athakker entay ou aseel nafs khawaty ou galbe 3alaikum mu akthar!

Reem: haw!! 

Sama: ee lat7ateeen

Reem: ok tabeen et'thakreeenna bshay thany?

Sama: la wallah salamtech! Enjoy!

Reem: enshallah thank you!

Aseel was busy talking with abdulwahhab..

Bazza: miny hathy?

Reem: sama weyyay beljam3a

Bazza: ya7lailha sh3endaha dagga 3alaich wenty msafraa!

Reem whispered: yuma tekhayelay!! E3yezat tes'alny etha sa'alna 3n 3abdelwahhab!! 

Bazza wondered: laish! Shfeeh!

Reem: etgool mafe shay bs se'law 3annah! Getlaha akeed sa'alna ya3ni!

Bazza: ee wallah se'law 3annah! Laishh eshh shayfatna? Benge6 bentna 3alrayyal chethy bedoun su'aaal! Chan geltellaha le3elmch elkhe6ba 6awalat foug el 3 ashhur!!

Reem: bs kharra3atny shway!

Bazza: la malch sheghel feeha gheerat el banat shefekna 3aaad!

Reem: weee! Et'hagain 7a6a 3ainhaaa 3alaaihhh??

Bazza: wallah ma a7e6 bthemety bs banat hal wagt ekhar3ounn 

Reem: yummmaaa esmella 3ala ekhty!

Aseel giggled: wallah ana akthaaar!!

Bazza: shoufay 3alam akhaar!!

Reem: walla yumma el7ub ewannes!

Bazza: este7y 3ala waayhech laaa7ga 3alemghazal

Reem giggled: watch your language bzbz

Aseel: ef wallah a3ed el ayyaaam! A9lan 9ar feny mabe ajahhez bs bared!

Abdulwahhab: la chethy etkhalleeny a6eerlech eb agrab 6ayyaara!

Aseel: love you wallah!

Abdulwahhab: 7ayaaatee wallah! 

She blushed: elmuhem?

Abdulwahhab: ya3ni she9eer etha yeetkum!! A3een ou a3awen! Asheel chyaaskum

Aseel: hahha la ma artha teshteghelena 7ammaly!! 

Abdulwahhab: wana ma artha etsheeleen chyaas!

Aseel giggled: men gal asheel!! Orobba 3ez ou ma3aza aghlab elma7allat ewa9loun aghrathna el hotel

Abdulwahhab: ohh 7arakat

Aseel: ou 3endek bzbz matamshy 3ala ryoolhaa! m'ajra sayeq min lekwaait

Abdulwahhab: allah y7afeth'ha! Batem memtan laha 6oul 3umry 3ala hal entaaj

Aseel blushed: bafham mnain etyeeb hal kalaam!! Ta36eeny 10/0 bel kalam el7elu

Abdulwahhab: bs weyyaaach!! Yet9af9af el 7achy 9af!

Aseel: allah la ya7remny!

Abdulwahhab: a7ebbech!

Aseel: akthaaar!!

...

Razan: many m9adgaa enna whayyeb betezawwaj hahha

Dalal "wahhab's mom": akeed yetzawwaj! Banat alflani ma yenle3eb ma3ahun! Yetzawajha ou ohwa yeth7ak

Deema: hahha shakla gha9beenek!

Abdulwahhab: yalla 3ad este7o 3ala wyouhkum enty ma3aha! Atzawwaj eb mazajy ou a6alleg eb mazajy!

Dalal: la7tha la7tha! Maku 6alaaag 7abeeby!! Maku 6alaaag saaame3!!

Razan giggled: ou tedabbasna

Abdulwahhab: min gal ba6alleg! Kelma ou ngalat ou allah ytamem 3alaina ana ou asoula ou ywakher 3anna el3ethaal banatech

Deema: shaku shne7tar minnah!! Esmellah 3alaina mu nage9na shay

Razan: jamal ou dalal ou 7ath gaayem

Abdulwahhab: yumma shoufeellech 9erfa ma3ahum min al7een gheeraa!

Dalal: la bs chethy yethghe6onek! Sheftoulekum bedal 7g 3ers okhoukum?

Deema: jaaad? Feha 3ers elsalfa la la!

Abdulwahhab: keshkhaw my future wife ou ahalha msafreen 3ashan yeshteron bedal

Razan: wala ehemmek bacher ensaafer! 

Dalal: wallah? Wain ray7een

Abdulwahhab: laffa eb oroba!

Dalal: 3ad bazza laha elshay elzaayed

Deema: minu bazza?

Dalal: om aseel!

Razan: way 3alfathy! Lulu refeejty waratny 9ourat aseel stylha 7ail 3ady simple!

Abdulwahhab: ou tgoleen ma ygharoon

Razan: ma aghaar wala shaaay!! Bs jad luw ana mukanha ou 3ndy kel hal flous? Chan 9ert fashion icon!! 

Dalal: wenty shga9rech ballah!!!

Deema: mu ga9erna mama bs khankoun waqe3eyyeen eflousna benesba 7g flous'hum neq6aaa!

Razan: olah 6ayya7ty 7athnaa! Neq6etaain!

Dalal: goulaw el7emdellah ely yesma3 7acheekum maygoul oboukum flan alflaani!!

Abdulwahhab: ou belmarra goulw mashallah la yfalles obouha!

Deema: hahha fahamna akhrat'ha dash 6ema3 el7abeeeb

Razan: eee goul chethyyy khalna n9addeg

Dalal: entaw shfeeekum chethy mat3arfoun tsolfouuun!

Abdulwahhab: hob hob!! T7e6oun elsankum b7aljkum entay weyaha ou tathlefoun 3n wayhee la kaf 3ala 3ainkum!!

Razan: 6aa hathaa ta7acha 3adel ana ekhtek lekbeera!!

Abdulwahhab: thelfy bs thelfay!!

His mobile phone interrupted their convo..

Deema: shakelha el7abeeba shaammat khabar enna whayyeb ga3d yntheghe6 ou daggat

Dala: entaw laish ma teste7oon 3ala wyoohkum?

Abdulwahhab: la mu el7abeba erta7ay!

He picked it up: hala lulu

...

Fay: ma9akhteeeha aqwa ma9kha

Aseel: 7aaail ma9aakht'haa ya3ni overdose elme9akhaaa

Fay: malal wallaaa a7taaajech

Aseel: wanaa ba3aaaddd

Fay: 7ayaaaateee

Aseel: a7taaj wahhaabi

*6ooo6 6ooo6 6ooo6*

Aseel: haw?

She tried to call fay again..

Fay: khaaair!

Aseel: shinu laish enge6a3?

Fay: saddaaita bwaaayhechhh!! Ou etha sa'alteeny laish basedda marra thaanyaaa

Aseel: way besmellah khalas many sa'laa!! Waay fayyooo i miss wahhaabe 7ail a7es elmobile mayshabbe3!!! Chethy kentay tolheeen 3ala raylech?

Fay: 3asa khallastay tajheeez?

Aseel: entay ga3da tesme3eeny?

Fay: aham shay nafnouf el3ers jahaz??

Aseel: eee kelshay khallast bs reema ou omy maaaykhalsooouuun!!!!! 

Fay: entaw mu 7ajzeen radda?

Aseel: balaa bs getlehum enjaddem 7ajzna ma rethaaw!!!

Fay: makheth 3aglech wahhaabeee

Aseel: akhhh!! Latyeebeen 6areyyyaaa

Fay: 3ad 9ej maweddy ayeeb 6areyyahh

...

Abdulwahhab: e3tabreeny nafsech ou fathfethy 7g nafsech

Aseel: ummm ok 7aaail abeek ou abe a3eesh m3ak elyom gabel bacher  kether ma ana khaayyyfa minnnek

Abdulwahhab: afaaa! Etkhafeeen miny? 3ugub hal3eshraaa

Aseel: elkel ygool mahma 6alat elkhe6ba mu kaaafy! Wahhabeee! Mu gam ashakek feek bs hatha el9ej ana khayfaaa

Abdulwahhab: seela ana mu bs kha6eebech ana 9adeeeqech ou okhouch etha tabeeen

Aseel giggled: la mu chethy

Abdulwahhab giggled: 6awfaaay

Aseel: ent mu fahemny! A7es a7ebek ou arta7lek bs ma3aref 3annek ela shay 9gheeeeer ou halshay mkhawefny

Abdulwahhab: bs? Ga3ed lech laaay elfayer nashfy reeejy bel as'ela ou 3erfeny 3adel

Aseel: waaay wahhaaab khalas ensa

Abdulwahhab: seela? 7ayateee!! Bacher elmelcha!! Abeech tnameen merta7a ou kelech theqa eny a7ebech ok?

She smiled: mu msadga! A7es four months maraw chenhum 4 days!!! 

Abdulwahhab: a7la shay enhum marraw!

Aseel: love you!

Abdulwahhab: shinu btalbeseeen

Aseel: nafnouf ou enta?

Abdulwahhab: ohwa fe option ghair eldeshdashaaa?

Aseel giggled: abaaih 9aaa7!

Abdulwahhab: enzain wareeny el nafnouf shda3waaa

Aseel: laaa a7la tshofa 3alaaay

Abdulwahhab: 9a7 9a7! Ashkara bet7alleeena

She blushed: waggef 7achy 7eluuu! Ma agayshek emnaaaillek kel hathaaaa!!

Abdulwahhab: 9outech e6alle3 elmestakhabby ya selsel

She giggled: ou 9outty 6alla3 hal nick name ba3ad?

Abdulwahhab: la7athtay? Tra yazly!!

Aseel: luw tnadeeny shinu kella 7eluu

Abdulwahhab: shinuuu

Aseel giggled: abaaih la lat9eer maleeq 3ala akher shay

Abdulwahhab: enshallah awwal shay ma men akher shay

Aseel: hhh dayman tkhaleeny speechless 

Abdulwahhab: waaainech belbait?

Aseel: laa belsayyara

Abdulwahhab: walhaaan!! Rou7ay agrab starbucks ou ayeeech

Aseel: haw shnu teyeeny la7tha la7tha may9eeer

Abdulwahhab: shda3wa meftashla minny? Wahhabe anaa!! 

Aseel: la bs may9eer khannamlech ou ba3dain

Abdulwahhab: nesaaainaaa? Nesaina ba7ar marinaaa selsel?

Aseel: 9edfaa kan

Abdulwahhab: a9eerlech 9edfaaa

Aseel: wahhab magdar 9ej obouy luw dara be3a9ebb

Abdulwahhab: men 9ejja obouch? Ma shaf e3yal rab3a ely 24 sa3a ga3ed ma3ahum shesawoon?

Aseel: haw wahhab! Shaku be3yal rab3a!! 3alaih min 3yalah! Ou 9ej maku salfa chena metwa3deen!

Abdulwahhab: shhal 3aqleyya! E7na makh6oubeeen la tg3eden taqmeteennaa bhl telephonat ou la shofa wala shay

Aseel: walla madry shagolech! Esloubek ghareeb! Ma ta3awadt 3alaih!

Abdulwahhab: asef! Ana asef! Mu lazem netshawaf

Aseel: ma3alaih kelha cham youm ou namlech ou btmel minny

Abdulwahhab smiled: ma thannety

She smiled back: yalla bye lazem asakra

Abdulwahhab: bser3aaa! Laish laazem!! La men shofa wala min 9out!

Aseel: basoug! May9er asoug ou akalmek!! 

Abdulwahhab: esma3!! Ou wain ray7a?

Aseel blushed: starbucks 3daileyya bag3ad foug

He smiled: 5 degayeg ou telgaina jedam 3ainech

Aseel: bs 3ashanek wallah!

...

Abdulwahhab: la la la el9uwaar waayed tathlemech!!! Esh halzaaain? Kelhatha 3ashaaaany????

Aseel: la! Faj'a qarart ayye ou yeet shfeek! A9lan ga3da at7assaf

Abdulwahhab sat next to her: ely eshouf hal wayh eta7assaf?

He pointed on his face..

Aseel: abaih laaa please lat9eer theqa! 

Abdulwahhab: shlounech?

Aseel: zainaaa!

Abdulwahhab: 7aram 3aaich shhal ghaibaa!! Elgaary walah 3alaich!

Aseel: ee ma gemt asoug nafs gabel

Abdulwahhab: laishh 3ad

Aseel: akhaf arou7 ou a9adfek!

Abdulwahhab: afa?

Aseel: wallah

Abdulwahhab: enty shhal 7acharaaa!! Min wainnn

Aseel: wahhab madry entaw shinu 6areqatkum bs e7na m7aftheen!! Obouy ma3nda suwalef mwa3ad ou shofat gabel elmelcha!! Bs hatha sawaita 3ashanek 3ashan i love you ou mayhoun 3alay areddek

Abdulwahhab: mestaghreb men obouch!

Aseel: kel lekwait chethy! 

Abdulwahhab: la mu kelha! Qasdech kel your bubble chethy

Aseel: bubble?

Suddenly, wahhab's phone rang..

Abdulwahhab: degega

He picked it up and went a away from aseel..

He whispered: hala lulu! Ana ma3a aseel! Fe shay tharory?

Wednesday, April 5, 2017

Her Fake Luck.. Part5

Abdulwahhab: rathya 3alay?

She smiled: ma3a el asaf eee

He sent a kiss through the phone..

She blushed: wahhaaabi

Abdulwahhab: e3youn wahhaabi lemrakkeba

Aseel: madry shbagoul jad ya3ni ef ok a7ebbek!!! Waaayed mu shwayya!! Kel ely atmannah enna allah yaktebna 7g ba3ath ou el aayyaam etbayyen lek eshkether ta3neeely

He smiled: 3uuumry entaaay! Met'akda ena entay entay?? Bs laish eff 3aaad?

Aseel: lannek gedart 3alay ou khallaitny abee3!!

He laughed his heart out: 3ASAAAAL YANGE6!!!

...

Fay: way way waaaay maynounaaa ghabeyyyyaaaa

Aseel: egoulouuuun majnouuuuna ou gelt yaaa baaakht eljenouuuun

Fay: waaai3 shhal eslouuub elyedeeed!!! Ta'theeer wahhabi wayed qaaawy

Aseel: waaay foug ma tet9awerain ou enketabley min hadab 3ainah HALAAK

Fay: yaaalhailegeyya e97aaaay ou theglaaay pleaaaase!

Aseel: egouloun elthegel 9an3aaa ou ana agoul elthegel ba3daaaain

Fay: waaay waaay esh shaaarbaaa??? Tukfain ya etsolfeeen 3adel yaa ma3asalama jad mu bal3a shakh9eetech elyedeeedaaa!!

Aseel: eshtabeeeen!!! Kelshay latgoleen latsaweeen theglaaay! Ya3ni khallouny a3abber 3an elly eb galbe! Eshgelt ana al7een? Getla a7ebbek!! Ou hatha el9ej!!!

Fay: ou ohwaaa sh3elleta ma gallech? Elmaafrouth ohwa ygollech gaaabel mu entaaay ray7a ou gaylaatlaa

Aseel: fayona! 7abebty! Mu kelshay 9arlech lazem e9eerly! Ana adry ena y7ebny! Mu me7taajaa eny asma3ha ok? 

Fay: waaay be6aggaaag laish ana m3awra rasy ma3ach!!!

Aseel: madry 3annechhh!!

Fay: elmuhem meta elsafra?

Aseel: next week

Fay: ra7 olaah 3alaaikum

Aseel: sektay ana ely bolah 3ala wahhabi!!

*6oo6 6oo6 6oo6*

Yes, she closed the line..

...

Abdulwahhab: shzeena soug lekwaait

Aseel: ta3al fahhem omy hal 7aaachy

Abdulwahhab: ya3ni entay ma tabeen tjahzeen min barra?

Aseel: kellesh!! Mu faargaaa ma3aaay!!! A9lan maaabe lanna mu metkhayla shloun mara7 ashoufek esbo3aaain!

He smiled: 9ej? Eb tolheen 3alaay?

Aseel blushed: min 9ejjek? Atwaqa3 ent btolah akthar menny

Abdulwahhab giggled: min 9ejech? bamout men elwalaah

Aseel giggled: waaay esmella 3alaaaik!

Abdulwahhab: ge3daay khal ohma yeshteroulech! Ou allah y3afy el face time ekhalleech chennech ma3ahum

Aseel: waaay 3ayaaazt! Bs omy meshta6aaa!! 

Abdulwahhab: ummmm

Aseel: tabe tsaweellly 3ers os6oury 3laa golat'haaa

Abdulwahhab: eshda3wa 7alaat el3ers ma7fouf

Aseel: esket la tesme3ek

Abdulwahhab: allah y9abberny!

Aseel: enshallah ymeroun bser3a

Abdulwahhab: netsabbaaag?

Aseel: cham marra agoulek don't play with me??

Abdulwahhab: 7ayaaateee? Latensain enny tarbeeetech!!

She giggled: afa 3alaaik asrary ma3allemha a7ad!

Abdulwahhab: 7etta wahhaaabi??

Aseel: READY??? 

Abdulwahhab: GOOO!!

...

Bazza: eshhh hal khalaaajeeen min 9ejjech??!

Aseel: yuma bel3aaks 7adda style!!!

Bazza: laa laaa ana benty ma talbes hal lebs!!!

Aseel: waaay yuma kelha khe6baaa!!! 

Bazza: walaaaw!! 

Aseel: anyway! Elkhe6ba bacher ou maku wagt!

Bazza: laaa feee waagt! Goumy badlay

Aseel: waaay yuma pleaseee

Bazza: goumay shbegoloun elnas 3anech ba3dain!!! Mair reema akshakh min badletech

Aseel: allah y3eenny 3alaikum entay ou bntech!!

...

Finally, elyoum elkhe6ba elrasmeyya!!

Akheeran kel elnas btadryyy 3n wahhaaabi!!

I can't wait until night!!! 

3umri makent metkhayla eny batzawaj bhal6areeqa!!

Ou 3umri makhathait elzawaaj bjaddeyya!!

Bs kel ely a3arfa ena akeed beye elyoum ely a7ad be6eg bab baitna ou yakh6ebny!!

Ma3arfa may3arefny ou enta3arraf wagt elkhe6ba!!

Bs surprisingly Im getting married soon to the one I loved and been in a relationship with!

9ej enna this happened but I'm still not supporting it!!

Lanna shu3our elkhooof ou el unsafe makaaan yfaaregny!!

Plus he's just a random guy that I knew nothing about him!!

Bs el7emdellah allah setaaar!!

...

Fay: waaay kaaalba esh halzaaain!! Min 7a6lech el maakeup?

Aseel: reem I know you're dying to say it fa elmic 3ndech!

Reem: e7eeeeem ANAAAA!!! Tukfaain eshraaayech!!

Aseel: abaaaih galaat rayha jeddaaamech!

Fay: laa ana fahmaat'haa! KHAYAAAL! Waaay 9akkaitay 3almakeup artists!!

Reem blew a flying kiss: waaay mat9eereen ekhty?

Fay giggled: a9eeer afa 3alaich!! Sha3rech minu msaweeh seeeloooo!

Aseel: Any maku ghaaairha sawat esh3ourna kelena malna khelg salon! 

Fay: ou badletech naaar!!

Aseel: hal jumla goleeha jedam omy betkayyef

Fay giggled: laish

Reem: ehya ely mnageeet'ha wela luw 3ala takla seelo chaaan e3louuuummm

Aseel: chaaabb bs chaaab!! 

Fay: enzaaain! Meta beyyee whaaayyeb?

Reem laughed her heart out..

Aseel: entaaay haaaaay!! Wahhabi ou yallah ba3ad whayyeb? La barra baarraaaaa redy baaaitkum!!

Fay: eshdaaa3waaa raylech oho rayly mabaainnaaa

Reem giggled: laa kherteeeha

Aseel: 7aaaddhaaaa!! Ba7gerech fayyooo!!

Aseel was wearing this..

...

Its 7 pm..

The garden was well prepared with the outdoor seating and the beautiful buffet..

The food was from lenotre and the setting was by november..

The atmosphere was cozy and beautiful..

Her close friends, cousins and family were there.. His mother and sisters as well..

He went close to her and sat down..

Everyone was waiting for the ring moment..

He whispered: bas'elech su'al

She was staring at him waiting for him to ask..

Abdulwahhab: esh hal zaaain?

She smiled and blushed: e7lef hatha su'alek!!

Abdulwahhab: kel ma ashoufech algach me7lwaaa! Khefffy 3alaaay ensa7aaant min 7alaatech

She giggled: mu khosh ga6a allah yhadeek

Abdulwahhab: afa'! Lemraad eny mu3jaab 

She blushed: yallah 6alle3 elkhatam 7adddy men7arja menhum!

Abdulwahhab: bs feny kalaaammm

Aseel blushed: ma t'ajla?

Abdulwahhab: a'ajjel ahala wallahh!!! 

He brought out the box, it was round diamond Eternity Band from GRAFF..

She stetched her hand and he inserted the ring..

Everyone claps their hands..

He whispered while staring at her hand: 3ady abous?

She blushed and took her hand away from his: laaa!!!

He giggled: ok ok shfeech chethy sa7abty eedech

She blushed: madry!

Everyone starts singing " ya deblet elkhu6oubaa 3u'balna kullena"..

Abdulwahhab left the place and the engagement party continues..

... 

Abdulwahhab: eshda3waa asoula 10 missedcalls ma yabaw rasech

Aseel: laa wallaaah el3atheeem mobily madry 3anna lahya bel yam3a ou tawhum 6al3eeen

Abdulwahhab: gouly 7g khalty khosh 7afla mashallah shay mrattab

Aseel: yo9aaal!

Abdulwahhab: ou a7la shay 9ar elyoum wayhech!!!

Aseel blushed: waay elsaanek 9ayer yag6er 3asal elyoum!!

Abdulwahhab: etha bettemeeen 3asal ba9eerlech khaleyat na7al afa 3alaich

Aseel: laaa please akhaf min elna7al

Abdulwahhab: enzaaain! Tra men al7een walaaaht!

Aseel: jad mawedy asafer bs shasawy!

Abdulwahhab: yenfa3 asafer ma3akum? Ybeellekum m7ram chenna?

Aseel giggled: la mayenfa3! Olah 3alay esh waraaak?

Abdulwahhab: kaaifech ana 3ady 3ndy bs 3ashan entay la tolheeen!

Aseel: waaaaaayyy! Men gaaal bolaaah!! 

Abdulwahhab: atghaaashmaaar!! Etmouteeen 3alemkaaabaar

Aseel blushed: ou a7ebbek akthar

...

Bazza: seela wagt zawajech mumtaaaz shzeeen eljaaaw

Reem: baard wallah

Aseel was smiling while reading abdulwahhab's message..

Bazza: ekhtech 3alam thaaany

Reem: etlageen elkha6eeb y7acheeha

Bazza: haljan6a mu 7elwa?

Reem: et3aaaaqeddd!!!

Bazza: seela mama shoufy hathy 7elwa eshrayech takhtheenha

Reem: shakelha limited edition

Aseel: eee etshawegg! Shraykum akheth'ha?

Reem: haw?

Bazza: shfeech?

Reem: sama ga3da tdeg!

Bazza: matadry enech msafra!

Reem: laa!! La7thaa!! 

Reem picked her phone up: aloo

Sama: hi reema eshlounech?

Reem: tamaaam!! 

Sama: et9adgeen adeg 3ady ye6la3ly mughlaq!

Reem: eee ana mu bel kwaitt 

Sama: weee 3asa mu dagga bwagt ghala6?

Reem: la ekhthy ra7tech!!

Sama: alf mabrook khe6bat aseeel

Reem: allah ybaaarek feeech

Sama: 3uqbalech yaraab

Reem: eee enshallah 3ugub!

Sama: khathaha weld alflani 9a7?

Reem: eeeh!

Sama: wenne3em! Esma 3bdelwahhab?

Reem: eeeh shfeech tsa'leen?

Sama: ummm! La bs at'akkad! Lanna el9ara7a..

Reem: shinu shesalfa?

Sama: la enshallah maku ela el3afyaaa! Entaw sa'leen 3anna 9a7?

Reem: haw akeed sa'leen 3annah! Sama goulay shesalfa!!