Saturday, August 5, 2017

Her Fake Luck.. Part6

Sama: maku saalfaa bs baghait athaker etha ma sa'altaw se'laaw ou se'law shabab mu bas lekbaar!

Reem: su'aal? A7ad m6arshech? Wela sam3a shay?? La'annech 7ail ghareeba dagga tgouleeen se'law!

Sama: laa reem bs ga3da athakker entay ou aseel nafs khawaty ou galbe 3alaikum mu akthar!

Reem: haw!! 

Sama: ee lat7ateeen

Reem: ok tabeen et'thakreeenna bshay thany?

Sama: la wallah salamtech! Enjoy!

Reem: enshallah thank you!

Aseel was busy talking with abdulwahhab..

Bazza: miny hathy?

Reem: sama weyyay beljam3a

Bazza: ya7lailha sh3endaha dagga 3alaich wenty msafraa!

Reem whispered: yuma tekhayelay!! E3yezat tes'alny etha sa'alna 3n 3abdelwahhab!! 

Bazza wondered: laish! Shfeeh!

Reem: etgool mafe shay bs se'law 3annah! Getlaha akeed sa'alna ya3ni!

Bazza: ee wallah se'law 3annah! Laishh eshh shayfatna? Benge6 bentna 3alrayyal chethy bedoun su'aaal! Chan geltellaha le3elmch elkhe6ba 6awalat foug el 3 ashhur!!

Reem: bs kharra3atny shway!

Bazza: la malch sheghel feeha gheerat el banat shefekna 3aaad!

Reem: weee! Et'hagain 7a6a 3ainhaaa 3alaaihhh??

Bazza: wallah ma a7e6 bthemety bs banat hal wagt ekhar3ounn 

Reem: yummmaaa esmella 3ala ekhty!

Aseel giggled: wallah ana akthaaar!!

Bazza: shoufay 3alam akhaar!!

Reem: walla yumma el7ub ewannes!

Bazza: este7y 3ala waayhech laaa7ga 3alemghazal

Reem giggled: watch your language bzbz

Aseel: ef wallah a3ed el ayyaaam! A9lan 9ar feny mabe ajahhez bs bared!

Abdulwahhab: la chethy etkhalleeny a6eerlech eb agrab 6ayyaara!

Aseel: love you wallah!

Abdulwahhab: 7ayaaatee wallah! 

She blushed: elmuhem?

Abdulwahhab: ya3ni she9eer etha yeetkum!! A3een ou a3awen! Asheel chyaaskum

Aseel: hahha la ma artha teshteghelena 7ammaly!! 

Abdulwahhab: wana ma artha etsheeleen chyaas!

Aseel giggled: men gal asheel!! Orobba 3ez ou ma3aza aghlab elma7allat ewa9loun aghrathna el hotel

Abdulwahhab: ohh 7arakat

Aseel: ou 3endek bzbz matamshy 3ala ryoolhaa! m'ajra sayeq min lekwaait

Abdulwahhab: allah y7afeth'ha! Batem memtan laha 6oul 3umry 3ala hal entaaj

Aseel blushed: bafham mnain etyeeb hal kalaam!! Ta36eeny 10/0 bel kalam el7elu

Abdulwahhab: bs weyyaaach!! Yet9af9af el 7achy 9af!

Aseel: allah la ya7remny!

Abdulwahhab: a7ebbech!

Aseel: akthaaar!!

...

Razan: many m9adgaa enna whayyeb betezawwaj hahha

Dalal "wahhab's mom": akeed yetzawwaj! Banat alflani ma yenle3eb ma3ahun! Yetzawajha ou ohwa yeth7ak

Deema: hahha shakla gha9beenek!

Abdulwahhab: yalla 3ad este7o 3ala wyouhkum enty ma3aha! Atzawwaj eb mazajy ou a6alleg eb mazajy!

Dalal: la7tha la7tha! Maku 6alaaag 7abeeby!! Maku 6alaaag saaame3!!

Razan giggled: ou tedabbasna

Abdulwahhab: min gal ba6alleg! Kelma ou ngalat ou allah ytamem 3alaina ana ou asoula ou ywakher 3anna el3ethaal banatech

Deema: shaku shne7tar minnah!! Esmellah 3alaina mu nage9na shay

Razan: jamal ou dalal ou 7ath gaayem

Abdulwahhab: yumma shoufeellech 9erfa ma3ahum min al7een gheeraa!

Dalal: la bs chethy yethghe6onek! Sheftoulekum bedal 7g 3ers okhoukum?

Deema: jaaad? Feha 3ers elsalfa la la!

Abdulwahhab: keshkhaw my future wife ou ahalha msafreen 3ashan yeshteron bedal

Razan: wala ehemmek bacher ensaafer! 

Dalal: wallah? Wain ray7een

Abdulwahhab: laffa eb oroba!

Dalal: 3ad bazza laha elshay elzaayed

Deema: minu bazza?

Dalal: om aseel!

Razan: way 3alfathy! Lulu refeejty waratny 9ourat aseel stylha 7ail 3ady simple!

Abdulwahhab: ou tgoleen ma ygharoon

Razan: ma aghaar wala shaaay!! Bs jad luw ana mukanha ou 3ndy kel hal flous? Chan 9ert fashion icon!! 

Dalal: wenty shga9rech ballah!!!

Deema: mu ga9erna mama bs khankoun waqe3eyyeen eflousna benesba 7g flous'hum neq6aaa!

Razan: olah 6ayya7ty 7athnaa! Neq6etaain!

Dalal: goulaw el7emdellah ely yesma3 7acheekum maygoul oboukum flan alflaani!!

Abdulwahhab: ou belmarra goulw mashallah la yfalles obouha!

Deema: hahha fahamna akhrat'ha dash 6ema3 el7abeeeb

Razan: eee goul chethyyy khalna n9addeg

Dalal: entaw shfeeekum chethy mat3arfoun tsolfouuun!

Abdulwahhab: hob hob!! T7e6oun elsankum b7aljkum entay weyaha ou tathlefoun 3n wayhee la kaf 3ala 3ainkum!!

Razan: 6aa hathaa ta7acha 3adel ana ekhtek lekbeera!!

Abdulwahhab: thelfy bs thelfay!!

His mobile phone interrupted their convo..

Deema: shakelha el7abeeba shaammat khabar enna whayyeb ga3d yntheghe6 ou daggat

Dala: entaw laish ma teste7oon 3ala wyoohkum?

Abdulwahhab: la mu el7abeba erta7ay!

He picked it up: hala lulu

...

Fay: ma9akhteeeha aqwa ma9kha

Aseel: 7aaail ma9aakht'haa ya3ni overdose elme9akhaaa

Fay: malal wallaaa a7taaajech

Aseel: wanaa ba3aaaddd

Fay: 7ayaaaateee

Aseel: a7taaj wahhaabi

*6ooo6 6ooo6 6ooo6*

Aseel: haw?

She tried to call fay again..

Fay: khaaair!

Aseel: shinu laish enge6a3?

Fay: saddaaita bwaaayhechhh!! Ou etha sa'alteeny laish basedda marra thaanyaaa

Aseel: way besmellah khalas many sa'laa!! Waay fayyooo i miss wahhaabe 7ail a7es elmobile mayshabbe3!!! Chethy kentay tolheeen 3ala raylech?

Fay: 3asa khallastay tajheeez?

Aseel: entay ga3da tesme3eeny?

Fay: aham shay nafnouf el3ers jahaz??

Aseel: eee kelshay khallast bs reema ou omy maaaykhalsooouuun!!!!! 

Fay: entaw mu 7ajzeen radda?

Aseel: balaa bs getlehum enjaddem 7ajzna ma rethaaw!!!

Fay: makheth 3aglech wahhaabeee

Aseel: akhhh!! Latyeebeen 6areyyyaaa

Fay: 3ad 9ej maweddy ayeeb 6areyyahh

...

Abdulwahhab: e3tabreeny nafsech ou fathfethy 7g nafsech

Aseel: ummm ok 7aaail abeek ou abe a3eesh m3ak elyom gabel bacher  kether ma ana khaayyyfa minnnek

Abdulwahhab: afaaa! Etkhafeeen miny? 3ugub hal3eshraaa

Aseel: elkel ygool mahma 6alat elkhe6ba mu kaaafy! Wahhabeee! Mu gam ashakek feek bs hatha el9ej ana khayfaaa

Abdulwahhab: seela ana mu bs kha6eebech ana 9adeeeqech ou okhouch etha tabeeen

Aseel giggled: la mu chethy

Abdulwahhab giggled: 6awfaaay

Aseel: ent mu fahemny! A7es a7ebek ou arta7lek bs ma3aref 3annek ela shay 9gheeeeer ou halshay mkhawefny

Abdulwahhab: bs? Ga3ed lech laaay elfayer nashfy reeejy bel as'ela ou 3erfeny 3adel

Aseel: waaay wahhaaab khalas ensa

Abdulwahhab: seela? 7ayateee!! Bacher elmelcha!! Abeech tnameen merta7a ou kelech theqa eny a7ebech ok?

She smiled: mu msadga! A7es four months maraw chenhum 4 days!!! 

Abdulwahhab: a7la shay enhum marraw!

Aseel: love you!

Abdulwahhab: shinu btalbeseeen

Aseel: nafnouf ou enta?

Abdulwahhab: ohwa fe option ghair eldeshdashaaa?

Aseel giggled: abaaih 9aaa7!

Abdulwahhab: enzain wareeny el nafnouf shda3waaa

Aseel: laaa a7la tshofa 3alaaay

Abdulwahhab: 9a7 9a7! Ashkara bet7alleeena

She blushed: waggef 7achy 7eluuu! Ma agayshek emnaaaillek kel hathaaaa!!

Abdulwahhab: 9outech e6alle3 elmestakhabby ya selsel

She giggled: ou 9outty 6alla3 hal nick name ba3ad?

Abdulwahhab: la7athtay? Tra yazly!!

Aseel: luw tnadeeny shinu kella 7eluu

Abdulwahhab: shinuuu

Aseel giggled: abaaih la lat9eer maleeq 3ala akher shay

Abdulwahhab: enshallah awwal shay ma men akher shay

Aseel: hhh dayman tkhaleeny speechless 

Abdulwahhab: waaainech belbait?

Aseel: laa belsayyara

Abdulwahhab: walhaaan!! Rou7ay agrab starbucks ou ayeeech

Aseel: haw shnu teyeeny la7tha la7tha may9eeer

Abdulwahhab: shda3wa meftashla minny? Wahhabe anaa!! 

Aseel: la bs may9eer khannamlech ou ba3dain

Abdulwahhab: nesaaainaaa? Nesaina ba7ar marinaaa selsel?

Aseel: 9edfaa kan

Abdulwahhab: a9eerlech 9edfaaa

Aseel: wahhab magdar 9ej obouy luw dara be3a9ebb

Abdulwahhab: men 9ejja obouch? Ma shaf e3yal rab3a ely 24 sa3a ga3ed ma3ahum shesawoon?

Aseel: haw wahhab! Shaku be3yal rab3a!! 3alaih min 3yalah! Ou 9ej maku salfa chena metwa3deen!

Abdulwahhab: shhal 3aqleyya! E7na makh6oubeeen la tg3eden taqmeteennaa bhl telephonat ou la shofa wala shay

Aseel: walla madry shagolech! Esloubek ghareeb! Ma ta3awadt 3alaih!

Abdulwahhab: asef! Ana asef! Mu lazem netshawaf

Aseel: ma3alaih kelha cham youm ou namlech ou btmel minny

Abdulwahhab smiled: ma thannety

She smiled back: yalla bye lazem asakra

Abdulwahhab: bser3aaa! Laish laazem!! La men shofa wala min 9out!

Aseel: basoug! May9er asoug ou akalmek!! 

Abdulwahhab: esma3!! Ou wain ray7a?

Aseel blushed: starbucks 3daileyya bag3ad foug

He smiled: 5 degayeg ou telgaina jedam 3ainech

Aseel: bs 3ashanek wallah!

...

Abdulwahhab: la la la el9uwaar waayed tathlemech!!! Esh halzaaain? Kelhatha 3ashaaaany????

Aseel: la! Faj'a qarart ayye ou yeet shfeek! A9lan ga3da at7assaf

Abdulwahhab sat next to her: ely eshouf hal wayh eta7assaf?

He pointed on his face..

Aseel: abaih laaa please lat9eer theqa! 

Abdulwahhab: shlounech?

Aseel: zainaaa!

Abdulwahhab: 7aram 3aaich shhal ghaibaa!! Elgaary walah 3alaich!

Aseel: ee ma gemt asoug nafs gabel

Abdulwahhab: laishh 3ad

Aseel: akhaf arou7 ou a9adfek!

Abdulwahhab: afa?

Aseel: wallah

Abdulwahhab: enty shhal 7acharaaa!! Min wainnn

Aseel: wahhab madry entaw shinu 6areqatkum bs e7na m7aftheen!! Obouy ma3nda suwalef mwa3ad ou shofat gabel elmelcha!! Bs hatha sawaita 3ashanek 3ashan i love you ou mayhoun 3alay areddek

Abdulwahhab: mestaghreb men obouch!

Aseel: kel lekwait chethy! 

Abdulwahhab: la mu kelha! Qasdech kel your bubble chethy

Aseel: bubble?

Suddenly, wahhab's phone rang..

Abdulwahhab: degega

He picked it up and went a away from aseel..

He whispered: hala lulu! Ana ma3a aseel! Fe shay tharory?