Wednesday, April 5, 2017

Her Fake Luck.. Part5

Abdulwahhab: rathya 3alay?

She smiled: ma3a el asaf eee

He sent a kiss through the phone..

She blushed: wahhaaabi

Abdulwahhab: e3youn wahhaabi lemrakkeba

Aseel: madry shbagoul jad ya3ni ef ok a7ebbek!!! Waaayed mu shwayya!! Kel ely atmannah enna allah yaktebna 7g ba3ath ou el aayyaam etbayyen lek eshkether ta3neeely

He smiled: 3uuumry entaaay! Met'akda ena entay entay?? Bs laish eff 3aaad?

Aseel: lannek gedart 3alay ou khallaitny abee3!!

He laughed his heart out: 3ASAAAAL YANGE6!!!

...

Fay: way way waaaay maynounaaa ghabeyyyyaaaa

Aseel: egoulouuuun majnouuuuna ou gelt yaaa baaakht eljenouuuun

Fay: waaai3 shhal eslouuub elyedeeed!!! Ta'theeer wahhabi wayed qaaawy

Aseel: waaay foug ma tet9awerain ou enketabley min hadab 3ainah HALAAK

Fay: yaaalhailegeyya e97aaaay ou theglaaay pleaaaase!

Aseel: egouloun elthegel 9an3aaa ou ana agoul elthegel ba3daaaain

Fay: waaay waaay esh shaaarbaaa??? Tukfain ya etsolfeeen 3adel yaa ma3asalama jad mu bal3a shakh9eetech elyedeeedaaa!!

Aseel: eshtabeeeen!!! Kelshay latgoleen latsaweeen theglaaay! Ya3ni khallouny a3abber 3an elly eb galbe! Eshgelt ana al7een? Getla a7ebbek!! Ou hatha el9ej!!!

Fay: ou ohwaaa sh3elleta ma gallech? Elmaafrouth ohwa ygollech gaaabel mu entaaay ray7a ou gaylaatlaa

Aseel: fayona! 7abebty! Mu kelshay 9arlech lazem e9eerly! Ana adry ena y7ebny! Mu me7taajaa eny asma3ha ok? 

Fay: waaay be6aggaaag laish ana m3awra rasy ma3ach!!!

Aseel: madry 3annechhh!!

Fay: elmuhem meta elsafra?

Aseel: next week

Fay: ra7 olaah 3alaaikum

Aseel: sektay ana ely bolah 3ala wahhabi!!

*6oo6 6oo6 6oo6*

Yes, she closed the line..

...

Abdulwahhab: shzeena soug lekwaait

Aseel: ta3al fahhem omy hal 7aaachy

Abdulwahhab: ya3ni entay ma tabeen tjahzeen min barra?

Aseel: kellesh!! Mu faargaaa ma3aaay!!! A9lan maaabe lanna mu metkhayla shloun mara7 ashoufek esbo3aaain!

He smiled: 9ej? Eb tolheen 3alaay?

Aseel blushed: min 9ejjek? Atwaqa3 ent btolah akthar menny

Abdulwahhab giggled: min 9ejech? bamout men elwalaah

Aseel giggled: waaay esmella 3alaaaik!

Abdulwahhab: ge3daay khal ohma yeshteroulech! Ou allah y3afy el face time ekhalleech chennech ma3ahum

Aseel: waaay 3ayaaazt! Bs omy meshta6aaa!! 

Abdulwahhab: ummmm

Aseel: tabe tsaweellly 3ers os6oury 3laa golat'haaa

Abdulwahhab: eshda3wa 7alaat el3ers ma7fouf

Aseel: esket la tesme3ek

Abdulwahhab: allah y9abberny!

Aseel: enshallah ymeroun bser3a

Abdulwahhab: netsabbaaag?

Aseel: cham marra agoulek don't play with me??

Abdulwahhab: 7ayaaateee? Latensain enny tarbeeetech!!

She giggled: afa 3alaaik asrary ma3allemha a7ad!

Abdulwahhab: 7etta wahhaaabi??

Aseel: READY??? 

Abdulwahhab: GOOO!!

...

Bazza: eshhh hal khalaaajeeen min 9ejjech??!

Aseel: yuma bel3aaks 7adda style!!!

Bazza: laa laaa ana benty ma talbes hal lebs!!!

Aseel: waaay yuma kelha khe6baaa!!! 

Bazza: walaaaw!! 

Aseel: anyway! Elkhe6ba bacher ou maku wagt!

Bazza: laaa feee waagt! Goumy badlay

Aseel: waaay yuma pleaseee

Bazza: goumay shbegoloun elnas 3anech ba3dain!!! Mair reema akshakh min badletech

Aseel: allah y3eenny 3alaikum entay ou bntech!!

...

Finally, elyoum elkhe6ba elrasmeyya!!

Akheeran kel elnas btadryyy 3n wahhaaabi!!

I can't wait until night!!! 

3umri makent metkhayla eny batzawaj bhal6areeqa!!

Ou 3umri makhathait elzawaaj bjaddeyya!!

Bs kel ely a3arfa ena akeed beye elyoum ely a7ad be6eg bab baitna ou yakh6ebny!!

Ma3arfa may3arefny ou enta3arraf wagt elkhe6ba!!

Bs surprisingly Im getting married soon to the one I loved and been in a relationship with!

9ej enna this happened but I'm still not supporting it!!

Lanna shu3our elkhooof ou el unsafe makaaan yfaaregny!!

Plus he's just a random guy that I knew nothing about him!!

Bs el7emdellah allah setaaar!!

...

Fay: waaay kaaalba esh halzaaain!! Min 7a6lech el maakeup?

Aseel: reem I know you're dying to say it fa elmic 3ndech!

Reem: e7eeeeem ANAAAA!!! Tukfaain eshraaayech!!

Aseel: abaaaih galaat rayha jeddaaamech!

Fay: laa ana fahmaat'haa! KHAYAAAL! Waaay 9akkaitay 3almakeup artists!!

Reem blew a flying kiss: waaay mat9eereen ekhty?

Fay giggled: a9eeer afa 3alaich!! Sha3rech minu msaweeh seeeloooo!

Aseel: Any maku ghaaairha sawat esh3ourna kelena malna khelg salon! 

Fay: ou badletech naaar!!

Aseel: hal jumla goleeha jedam omy betkayyef

Fay giggled: laish

Reem: ehya ely mnageeet'ha wela luw 3ala takla seelo chaaan e3louuuummm

Aseel: chaaabb bs chaaab!! 

Fay: enzaaain! Meta beyyee whaaayyeb?

Reem laughed her heart out..

Aseel: entaaay haaaaay!! Wahhabi ou yallah ba3ad whayyeb? La barra baarraaaaa redy baaaitkum!!

Fay: eshdaaa3waaa raylech oho rayly mabaainnaaa

Reem giggled: laa kherteeeha

Aseel: 7aaaddhaaaa!! Ba7gerech fayyooo!!

Aseel was wearing this..

...

Its 7 pm..

The garden was well prepared with the outdoor seating and the beautiful buffet..

The food was from lenotre and the setting was by november..

The atmosphere was cozy and beautiful..

Her close friends, cousins and family were there.. His mother and sisters as well..

He went close to her and sat down..

Everyone was waiting for the ring moment..

He whispered: bas'elech su'al

She was staring at him waiting for him to ask..

Abdulwahhab: esh hal zaaain?

She smiled and blushed: e7lef hatha su'alek!!

Abdulwahhab: kel ma ashoufech algach me7lwaaa! Khefffy 3alaaay ensa7aaant min 7alaatech

She giggled: mu khosh ga6a allah yhadeek

Abdulwahhab: afa'! Lemraad eny mu3jaab 

She blushed: yallah 6alle3 elkhatam 7adddy men7arja menhum!

Abdulwahhab: bs feny kalaaammm

Aseel blushed: ma t'ajla?

Abdulwahhab: a'ajjel ahala wallahh!!! 

He brought out the box, it was round diamond Eternity Band from GRAFF..

She stetched her hand and he inserted the ring..

Everyone claps their hands..

He whispered while staring at her hand: 3ady abous?

She blushed and took her hand away from his: laaa!!!

He giggled: ok ok shfeech chethy sa7abty eedech

She blushed: madry!

Everyone starts singing " ya deblet elkhu6oubaa 3u'balna kullena"..

Abdulwahhab left the place and the engagement party continues..

... 

Abdulwahhab: eshda3waa asoula 10 missedcalls ma yabaw rasech

Aseel: laa wallaaah el3atheeem mobily madry 3anna lahya bel yam3a ou tawhum 6al3eeen

Abdulwahhab: gouly 7g khalty khosh 7afla mashallah shay mrattab

Aseel: yo9aaal!

Abdulwahhab: ou a7la shay 9ar elyoum wayhech!!!

Aseel blushed: waay elsaanek 9ayer yag6er 3asal elyoum!!

Abdulwahhab: etha bettemeeen 3asal ba9eerlech khaleyat na7al afa 3alaich

Aseel: laaa please akhaf min elna7al

Abdulwahhab: enzaaain! Tra men al7een walaaaht!

Aseel: jad mawedy asafer bs shasawy!

Abdulwahhab: yenfa3 asafer ma3akum? Ybeellekum m7ram chenna?

Aseel giggled: la mayenfa3! Olah 3alay esh waraaak?

Abdulwahhab: kaaifech ana 3ady 3ndy bs 3ashan entay la tolheeen!

Aseel: waaaaaayyy! Men gaaal bolaaah!! 

Abdulwahhab: atghaaashmaaar!! Etmouteeen 3alemkaaabaar

Aseel blushed: ou a7ebbek akthar

...

Bazza: seela wagt zawajech mumtaaaz shzeeen eljaaaw

Reem: baard wallah

Aseel was smiling while reading abdulwahhab's message..

Bazza: ekhtech 3alam thaaany

Reem: etlageen elkha6eeb y7acheeha

Bazza: haljan6a mu 7elwa?

Reem: et3aaaaqeddd!!!

Bazza: seela mama shoufy hathy 7elwa eshrayech takhtheenha

Reem: shakelha limited edition

Aseel: eee etshawegg! Shraykum akheth'ha?

Reem: haw?

Bazza: shfeech?

Reem: sama ga3da tdeg!

Bazza: matadry enech msafra!

Reem: laa!! La7thaa!! 

Reem picked her phone up: aloo

Sama: hi reema eshlounech?

Reem: tamaaam!! 

Sama: et9adgeen adeg 3ady ye6la3ly mughlaq!

Reem: eee ana mu bel kwaitt 

Sama: weee 3asa mu dagga bwagt ghala6?

Reem: la ekhthy ra7tech!!

Sama: alf mabrook khe6bat aseeel

Reem: allah ybaaarek feeech

Sama: 3uqbalech yaraab

Reem: eee enshallah 3ugub!

Sama: khathaha weld alflani 9a7?

Reem: eeeh!

Sama: wenne3em! Esma 3bdelwahhab?

Reem: eeeh shfeech tsa'leen?

Sama: ummm! La bs at'akkad! Lanna el9ara7a..

Reem: shinu shesalfa?

Sama: la enshallah maku ela el3afyaaa! Entaw sa'leen 3anna 9a7?

Reem: haw akeed sa'leen 3annah! Sama goulay shesalfa!!