Saturday, May 14, 2016

The smile of my life.. Part20

Othman froze in his place..

Othman: afa? Laish yuba!

Noura: la'annek ma t7es feeeny!! 9arly sa3a atsanna3 wasanne3 elmukaan ou teye bared mbarrad tgoly sam7eeny ma agdar!!!

Othman: la'annech tekhtarain awqat ghala6 ya3ni tadreen eny yay men elshalayh ou lamma aye age6 rou7y ou anaam!!

Noura: 3ethman enta dayman chethyyy 3umry masheft be3younek lahfa 7aggy!!

Othman sighed and went closer to Noura..

Othman hugged her and ran his hand on her hair: etyeech ellahfa bs ekhtaray awqat zaina ok yuba?

Noura: ya3ni mabethnek may? Betnam?

Othman: wala yhemech hatha el3a9eer enty msaweeta?

He went closer to the juice and grabbed one: haa sharabnaahh ou leshmoo3 al7een anfakh'hum lech gabel la anam

Noura: tetwaqa3 enek chethy ga3ed tajber bkha6ry?

Othman: shloun yenjeber kha6rech?

Noura: ethgha6 3ala 3umrek luw marra!! Jamelny ou eg3ad weyaaay!!!

Othman: 3ala goltech mzahba filem mara7 yamdeny ashoof ela eghneyat elbedaya wanam 3alaich!!!

Noura: ok! Ok 3ethman nam!

"Adry! Adry enha methayga menny ou wala bosa wala lamma meny khallat'ha tertha!! Bs mu gaaader asawelaha shay men galbe!! Kelshay ga3d asawe lahaa 6ale3 bedon masha3er!! 6al3 btakh6ee6 menny! Maku shay 3afaawy!!!"

...

Joud: 6aaa3y hathaa yshaweg 9aa7??

Basma: abadaan ma yshaaweg!!!

Joud: embala abeeh!

Basma: 3ayal laish tes'eleeny!!

Joud: 3ashan twafqeeny el raay!! 

Basma: min 9ejjech joud? Hot shorts 3ad!! 

Joud: kho 7g asbaanya balbesa mu hnyy!!

Basma: mashallahhh!! Shefregat ya3ni!! 

Joud: hnaak mara7 ekhezoony shakly mu ghala6!! 

Basma: enzain elsoog matroos laishh halshorts ya3ni!! Wayed mfa9akh!!

Joud: ray7a asbanya ma albes hot shorts? 

Basma: duh!!! Tra yazeen el midi dresses weya kubabeees kbaar 7ada yshaaweg!

Joud: 7agech entay lebsy chethy!

Basma sighed..

"Ma atwaqa3 enna 11 sena betsawy felmujtama3 chethy!! Shkether banat e7afthoon!! La ou met7ajbat ba3ad!! Bs walla ana ma aloum joud aloum omy allah yhadeeha ely hadatlaha elkhai6 welmekhya6!!!!"

...

"Walaht! 9arly sboo3 mu shayefha wala same3 9out'ha!! Adry ena mu men 7aggy bs magdar 3ala galbee!!!"

He drove his car to her house and started to wait for her to leave so he can meet her..

An hour passed and no one came out..

"Ou etha ma ra7 te6la3? Shloun a3aref??"

And all of a sudden she went out..

Her skin was tanned and her hair was waved and her smile was filling her small face, he couldn't remove his eyes from her beauty..

She was talking to her phone..

"Minu t7achy? Laish chethy waayed mestansa!! Allah ydeeem elwanaasa bs minu sebab halwanasa?"

His curiosity reached its highest!!

She entered the driver's car and left..

He followed her until they arrived to Maryam complex..

"Sh3endaha hny??"

His mobile's ringing tone interrupted his thoughts...

He answered: hala noura

Noura: hala 3ethman wainek? 6awwalt chennek?

Othman: ee re7t agathy cham shaghla ou kany yay

Noura: shinu el cham shaghla?

Othman: sheghel 7g eldawam!

Noura: umm!! Ok!

Othman: kany yayy!!

Noura: ok bye!!

He closed the phone and received another phone call directly..

Othman: haalaa eb hayouna

Hayouna: hala feek mama shlounek?

Othman: eb khaaair 3asach bkhair!

Hayouna: wallah loyty loooya ya wlaidy!! Bs 7abba athakrek bacher 3ers ekhtek mu tensaaa 3ashan tzefoon khaled

Othman: ee enshallahh mu nasy

Hayouna: 7abebe thabbe6 ma3a obouk

Othman: enshallah! Shlounha lajoun?

Hayouna: walla madry 3anha ga3da a7ous men ma7al 7elu lai ma7al 7elu

Othman: goleeelly asa3dech

Hayouna: la 7abeebee enta matga9er

...

Basma: lujaaaain 7aayaaaateeee!!!

Lujain hugged basoma: basooooommmm 7adddy mu mestaw3ebaaa

Basma smiled: raa7 testaw3ebeeen lamma talbeseeen elnafnooof el abyaaath!!

Lujain: enshallahh!! Abaih entaw 7ajzeen? 

Basma: eeehh nafs dorkum

Lujain: khosh 3ayal jaableeeny!!

Basma: bajablevh lain teyee el makyaaairaa hahha

Lujain giggled: way wallaah kelyom ad3eelech allah yarzegech elne9eeb elly yetmannach ou tetmannaina 9eeej yabaaakhta ra3y elne9eeebbb

Basma smiled and rolled her eyes to see the ground: ga3da tad3een shay musta7eel chennech!

Lujain: basoma men 9ejjech? Men 9ejech wallah lail7een met3alga? Ohwa 3asha 7ayaata ou tezawaj ya3ni may9eer chethyyy!!

"His heart is here with me! I know, I'm hundred percent sure he's not living his life!!!"

Basma: ahhh khalleeeena menny entay shinu shu3ouuuurech!!!

Lujain: maaaku agolech mu mestaw3ebaa!!! Ou khaaled theba7ny men el9eb7 edezly waiting ou waiting ga3ed ewaaaterny!

Basma: cuuute 7araaamm!!

Lujain: wallah getla en shft mennek message zyada bakansel el3ers

Basma burst into laughter: yashagooooolll!!! Mu chethyyyy!!

Lujain: ha shlouuun? 3almeeeny walla ana ma3ndy khebrat entay ou 3ethman kella 6ardeeeny!!

Basma smiled: madry eshta6ay 7ebeeh nafs ma 7abbech.. Lose yourself!! 7ebbeeh chenna maku a7ad eshoofech 7ebbeeeh chenech bet3eesheen ma3ah 6ool el3umer!!

She lowered her voice: 7eta luw halshay mu mathmoon!

Lujain: shinuu?

Basma: enjooooy it khalle kelshay 3afawy latfakreeen

Lujain hugged basma: a7ebbbeeeech jad allah yarzegech

...

Sana: yalla khal9aw ou nezlaw elnas yaaw!!

Joud and basma: okk

Basma wore this gown:



Joud wore this one:



...

*hab elsa3ad habayba larya7y.....*
*lujain ya badr eltemaamy lujain ya bader elbedooor....*
*hala hala feeeky ya lujain youm agbalat ya mar7aban feeeha...*

She was beautiful, wearing her breathtaking white gown and holding her beautiful black hair into an low bun.. 

Her makeup was light and stunning..

She was holding a white peony bouquet.. 

She was perfect..

Her family, cousins and friends danced for her, everyone was happy for her..

After 2 hours..

Joud: eff yalla meta bedesh elme3ress!! khanshoof ballah hal khaled ely khabbatna feehhh!!

She said the previous sentence while sitting down..

Basma: jouuuuud yal dafshaaaa!!!!

Joud: shfeeech!

Basma: kataity el3a9eer 3alaaay!!

Joud: abaaaih wallah sorry!!!

Basma: wain a9refhaaa!! Shenathfa al7een!!

She left her seat and went to the bathroom..

"Be6aggagg khal yenkat elyom bs shenathfa 3ugubb!!!"

Joud called basma..

Basma: na3am!

Joud: shoufay bel ghurfa ely bel qa3a ana mkhalya jan6ety dakhelha wet wipes estakhdemeehum

Basma: ok!!

She left the bathroom to the room..

Got the wet wipes and started to wipe the dirts from her gown..

*Lebsaaw 7jaaabkum elme3res bedeshh*

"Oooopssss"

She rushed to the whole but she could not continue because the men were already there..

he mobile started to ring..

Basma: ha jouud!!

Joud: bser3a ta3alay beyye elme3res!!!

Basma: maaa agdar tedabbasttt!! Ohma already bel mamaaar

Joud: waih zergaaay shda3wa!

Basma: la fashlaa!!

"Fe shay 3ala yemeeny lefat entebahy!! Eltefat ou a7med rabby eny eltefat!!! Kanat bqemaat jamaalhaaa!! Bqemmat kashkhat'haaa!! Magedart amsek nafsy!! Magedart ahdaaa!!!"

Othman went closer to the stair where basma was standing..

Basma noticed him and her eyes popped out..

"Lamma sheft wayyehhaa elsany thegaal"

"Deshdasha ou qetra ou 3gaaal plus le7ya khafeefa!! Speechless!!"

Othman whispered to her: 9e3dy foug!!!

Basma did not split a word..

Othman: 9e3day la yshofounech elreyayeel!

Basma went up stairs silently..

Othman went back to the men..

Othman: 3baid tekfa tawni athker lujain mwa9eetny 3ala shaghla men darha gabel la tdeshoun deg 3alay haa?

Abdullah: ok!

Othman rushed to upstairs..

Basma was complaining: efff al7een hatha sheraw7a 7eta el wipes mu naafe3!!

Othman: basoma?

Basma jumped in her place!!

Basma: men 9ejjek 3ethmaaaaan??? Enzel bser3aaa enzel!!!

Othman: la tlouuumeeeny baaasmaaa!! Ana men ghair shaaay magdar etha sheftech fa ma balech wentay kashkhaaa!!!

Basma: 3ethmaaan enzel zef ekhtek!

Othman: baaasma esh haaalzaaainn??? Goleeelly shhaaal zaaainnnn!!!!!

"Ana shhal zain? Qasaman bellah ma sheft naafsek!!!"

Basma: 3ethman rouuu7!!! 

Othman: yarab!! Madry shlounn ou mabe a3aref shloun bs ejma3ny feeehaaaa!!! 

Basma's eyes started to gleam from tears..

Othman: adry mu men 7agy bs

He whispered: a7ebech! 

Basma: 3ETHMAAAAN!!!! SHNU TABE MENNY GOOOLLY!! ANA TA3ABT KHALAA9!!! MEN AGOOL BANSAK TE6LA3LY WETGOLY KALAM E7ER!!! ENT EKHTART MERTEK OU TEZAWAJT OU KHLAAA9!! KHALNY WAKHER 3ANNY FEKNY!!! MA3AHA T3EESH 7AYATEK OU TAMSEK EED'HA WET7E6LAHA AKEL!! EEE AGHAAAAAAR OK??? BA3DAIN TEYENY 3UGUBHA 3ALA 6OUL WETGOLLY KALAM Y7ER!!!! Allaaaah ykhaleek ensany khal a3aref ansaaaak!! Effffff!!

Othman: basmaaa ana..

His phone ringing tone interrupted his sentence..

Othman: hala 3abdallah

Abdullah: yalla bendesh

Othman: allah y7afthech

He turned around and left..

*ya m3aireees 3ain allah taraaak welgumar welnejoum..*

...

He was waiting down her door..

"9arly 3 sa3at ma3qoola mehy 6al3a elyom?"

He decided to knock the driver's door..

The driver: what?

Othman: madam basma mayabe go out?

The driver: madam basma traveled

Othman froze in his place!!!

"Wain ra7aaat!!!"

...

Hayouna: tgool ymkin basma tadres barra fa ray7een! ams meshaw

Othman: tadres barraaa? Shtadres eb asbanya!

Hayouna: madry 3anhum 3ethmaaan lai meta hal as'ela ely malha daa3y??? Mertek 4 ashhur ou tolad went mu gadr t9eer rayyaaal!!!

Othman ignored his mom sentence: faman allah!!

He continued his way to go back home..

Othman: alsalamu 3alaikum

Noura: wa3alaikum elsalam!!! 3 sa3at eta'akhar mara wa7da!! Ana ma dagait gelt akeed bedeg tgoly enek beta'khar bs wathe7 eny akher ehtemamatek

Othman sighed: shel ghada!!

Noura: machboos deyay!

Othman: teslam eedech!

Noura: 3ethman shbainek ou bain basma bent khaltek?????

33 comments:

 1. Noora ymkn shafat el telefone aww sam3a a7ad yt7acha 3anhom

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ashkaaaaraaaa🙆🏽🙆🏽🙆🏽🙆🏽

   Delete
 2. Need to know how he responds 😭😭😭

  ReplyDelete
 3. Here goes nothing..

  ReplyDelete
 4. Tislaaam edyatich!! Love you!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Allaaah ysaaalmechhh!! Love you tooo❤️❤️❤️

   Delete
 5. Akeeeed bigola she's my cousin w min hal suwalif w bit9adgaa and they'll live happily ever after..

  ReplyDelete
 6. Othman bda y9er ynarfzz, over lazgaa khalaa9 you have a wife efhaaammm

  ReplyDelete
 7. بالضبط ^^^^^

  ReplyDelete
 8. othman y7er 7ail ohwa ou klama! khla9 lazm yetqabal elwaqe3 mu kel shay yabeh y7a9la. basoma a7san 7al saweta enha saferat! ou shukran 3al post eljamel nafsech<3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eee wallahh 9a7 kalaaamech!!! Eee et9ed 3annah shway!! Enty eljamaaal weldalaaal kellah❤️❤️

   Delete
 9. Adry noura malha 4anb bs 7raaaam basma!! A7ebhaaaa w abeha t9er m3 othmaaan!!!

  ReplyDelete
 10. Bl3alks 7ram othman en'6lam m3 Noura! My bs noura elma'6looma,

  Yarab Basma w Othman yrj3oon Ll b3'6 7ram :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Elkeeel y3awer elgaalb ou ma nadry wain elkheera:((

   Delete
 11. Ommmmmggg! Pleaase 5tgouuul 6lgnii! I cant wallah! Omthan 7g basma bs! Itha i get jealous this much basma shloun! Bmot;')

  ReplyDelete
  Replies
  1. LOOOOOL!! Bethaaab6 basma thba7at'ha elgheera min 9ejech::::

   Delete
 12. Ktkoota you have two options only, ya nouura asks for 6laagg wela Othman y6lgha because ftsht fe his phone, '3aira mafi���� btw I forgot to thank you for the amazing two posts- I have just finished reading this part and the previous one- I really appreciate that you give us your time ����

  ReplyDelete
  Replies
  1. Omg I wrote one more comment before writing this^! I hope mara7! :) uffff I hate it when you dont get all my comments!

   Delete
  2. You can't demand to have the story go ur way it's her story she'll do what she wants with it

   Delete
  3. olah shda3wa nadre it's her story we7na her readers! you got it wrong babe

   Delete
  4. Sparkle: LOOOL ekhtar el7al el9a3eb::: your comments bro7hum are a big thaaanks❤️❤️❤️❤️ Testahlooooon!!!

   Sparkle: its there😍! Kanat bel spammed

   Anonymous: cuuuute❤️ She was joking mu men 9ejhaaa❤️

   Anonymous: a7ebkum:::❤️

   Delete
 13. And btw am I the only one who still loves Othman?��❤️

  ReplyDelete
 14. Please let Basma find her prince charming :((

  ReplyDelete