Saturday, August 5, 2017

Her Fake Luck.. Part6

Sama: maku saalfaa bs baghait athaker etha ma sa'altaw se'laaw ou se'law shabab mu bas lekbaar!

Reem: su'aal? A7ad m6arshech? Wela sam3a shay?? La'annech 7ail ghareeba dagga tgouleeen se'law!

Sama: laa reem bs ga3da athakker entay ou aseel nafs khawaty ou galbe 3alaikum mu akthar!

Reem: haw!! 

Sama: ee lat7ateeen

Reem: ok tabeen et'thakreeenna bshay thany?

Sama: la wallah salamtech! Enjoy!

Reem: enshallah thank you!

Aseel was busy talking with abdulwahhab..

Bazza: miny hathy?

Reem: sama weyyay beljam3a

Bazza: ya7lailha sh3endaha dagga 3alaich wenty msafraa!

Reem whispered: yuma tekhayelay!! E3yezat tes'alny etha sa'alna 3n 3abdelwahhab!! 

Bazza wondered: laish! Shfeeh!

Reem: etgool mafe shay bs se'law 3annah! Getlaha akeed sa'alna ya3ni!

Bazza: ee wallah se'law 3annah! Laishh eshh shayfatna? Benge6 bentna 3alrayyal chethy bedoun su'aaal! Chan geltellaha le3elmch elkhe6ba 6awalat foug el 3 ashhur!!

Reem: bs kharra3atny shway!

Bazza: la malch sheghel feeha gheerat el banat shefekna 3aaad!

Reem: weee! Et'hagain 7a6a 3ainhaaa 3alaaihhh??

Bazza: wallah ma a7e6 bthemety bs banat hal wagt ekhar3ounn 

Reem: yummmaaa esmella 3ala ekhty!

Aseel giggled: wallah ana akthaaar!!

Bazza: shoufay 3alam akhaar!!

Reem: walla yumma el7ub ewannes!

Bazza: este7y 3ala waayhech laaa7ga 3alemghazal

Reem giggled: watch your language bzbz

Aseel: ef wallah a3ed el ayyaaam! A9lan 9ar feny mabe ajahhez bs bared!

Abdulwahhab: la chethy etkhalleeny a6eerlech eb agrab 6ayyaara!

Aseel: love you wallah!

Abdulwahhab: 7ayaaatee wallah! 

She blushed: elmuhem?

Abdulwahhab: ya3ni she9eer etha yeetkum!! A3een ou a3awen! Asheel chyaaskum

Aseel: hahha la ma artha teshteghelena 7ammaly!! 

Abdulwahhab: wana ma artha etsheeleen chyaas!

Aseel giggled: men gal asheel!! Orobba 3ez ou ma3aza aghlab elma7allat ewa9loun aghrathna el hotel

Abdulwahhab: ohh 7arakat

Aseel: ou 3endek bzbz matamshy 3ala ryoolhaa! m'ajra sayeq min lekwaait

Abdulwahhab: allah y7afeth'ha! Batem memtan laha 6oul 3umry 3ala hal entaaj

Aseel blushed: bafham mnain etyeeb hal kalaam!! Ta36eeny 10/0 bel kalam el7elu

Abdulwahhab: bs weyyaaach!! Yet9af9af el 7achy 9af!

Aseel: allah la ya7remny!

Abdulwahhab: a7ebbech!

Aseel: akthaaar!!

...

Razan: many m9adgaa enna whayyeb betezawwaj hahha

Dalal "wahhab's mom": akeed yetzawwaj! Banat alflani ma yenle3eb ma3ahun! Yetzawajha ou ohwa yeth7ak

Deema: hahha shakla gha9beenek!

Abdulwahhab: yalla 3ad este7o 3ala wyouhkum enty ma3aha! Atzawwaj eb mazajy ou a6alleg eb mazajy!

Dalal: la7tha la7tha! Maku 6alaaag 7abeeby!! Maku 6alaaag saaame3!!

Razan giggled: ou tedabbasna

Abdulwahhab: min gal ba6alleg! Kelma ou ngalat ou allah ytamem 3alaina ana ou asoula ou ywakher 3anna el3ethaal banatech

Deema: shaku shne7tar minnah!! Esmellah 3alaina mu nage9na shay

Razan: jamal ou dalal ou 7ath gaayem

Abdulwahhab: yumma shoufeellech 9erfa ma3ahum min al7een gheeraa!

Dalal: la bs chethy yethghe6onek! Sheftoulekum bedal 7g 3ers okhoukum?

Deema: jaaad? Feha 3ers elsalfa la la!

Abdulwahhab: keshkhaw my future wife ou ahalha msafreen 3ashan yeshteron bedal

Razan: wala ehemmek bacher ensaafer! 

Dalal: wallah? Wain ray7een

Abdulwahhab: laffa eb oroba!

Dalal: 3ad bazza laha elshay elzaayed

Deema: minu bazza?

Dalal: om aseel!

Razan: way 3alfathy! Lulu refeejty waratny 9ourat aseel stylha 7ail 3ady simple!

Abdulwahhab: ou tgoleen ma ygharoon

Razan: ma aghaar wala shaaay!! Bs jad luw ana mukanha ou 3ndy kel hal flous? Chan 9ert fashion icon!! 

Dalal: wenty shga9rech ballah!!!

Deema: mu ga9erna mama bs khankoun waqe3eyyeen eflousna benesba 7g flous'hum neq6aaa!

Razan: olah 6ayya7ty 7athnaa! Neq6etaain!

Dalal: goulaw el7emdellah ely yesma3 7acheekum maygoul oboukum flan alflaani!!

Abdulwahhab: ou belmarra goulw mashallah la yfalles obouha!

Deema: hahha fahamna akhrat'ha dash 6ema3 el7abeeeb

Razan: eee goul chethyyy khalna n9addeg

Dalal: entaw shfeeekum chethy mat3arfoun tsolfouuun!

Abdulwahhab: hob hob!! T7e6oun elsankum b7aljkum entay weyaha ou tathlefoun 3n wayhee la kaf 3ala 3ainkum!!

Razan: 6aa hathaa ta7acha 3adel ana ekhtek lekbeera!!

Abdulwahhab: thelfy bs thelfay!!

His mobile phone interrupted their convo..

Deema: shakelha el7abeeba shaammat khabar enna whayyeb ga3d yntheghe6 ou daggat

Dala: entaw laish ma teste7oon 3ala wyoohkum?

Abdulwahhab: la mu el7abeba erta7ay!

He picked it up: hala lulu

...

Fay: ma9akhteeeha aqwa ma9kha

Aseel: 7aaail ma9aakht'haa ya3ni overdose elme9akhaaa

Fay: malal wallaaa a7taaajech

Aseel: wanaa ba3aaaddd

Fay: 7ayaaaateee

Aseel: a7taaj wahhaabi

*6ooo6 6ooo6 6ooo6*

Aseel: haw?

She tried to call fay again..

Fay: khaaair!

Aseel: shinu laish enge6a3?

Fay: saddaaita bwaaayhechhh!! Ou etha sa'alteeny laish basedda marra thaanyaaa

Aseel: way besmellah khalas many sa'laa!! Waay fayyooo i miss wahhaabe 7ail a7es elmobile mayshabbe3!!! Chethy kentay tolheeen 3ala raylech?

Fay: 3asa khallastay tajheeez?

Aseel: entay ga3da tesme3eeny?

Fay: aham shay nafnouf el3ers jahaz??

Aseel: eee kelshay khallast bs reema ou omy maaaykhalsooouuun!!!!! 

Fay: entaw mu 7ajzeen radda?

Aseel: balaa bs getlehum enjaddem 7ajzna ma rethaaw!!!

Fay: makheth 3aglech wahhaabeee

Aseel: akhhh!! Latyeebeen 6areyyyaaa

Fay: 3ad 9ej maweddy ayeeb 6areyyahh

...

Abdulwahhab: e3tabreeny nafsech ou fathfethy 7g nafsech

Aseel: ummm ok 7aaail abeek ou abe a3eesh m3ak elyom gabel bacher  kether ma ana khaayyyfa minnnek

Abdulwahhab: afaaa! Etkhafeeen miny? 3ugub hal3eshraaa

Aseel: elkel ygool mahma 6alat elkhe6ba mu kaaafy! Wahhabeee! Mu gam ashakek feek bs hatha el9ej ana khayfaaa

Abdulwahhab: seela ana mu bs kha6eebech ana 9adeeeqech ou okhouch etha tabeeen

Aseel giggled: la mu chethy

Abdulwahhab giggled: 6awfaaay

Aseel: ent mu fahemny! A7es a7ebek ou arta7lek bs ma3aref 3annek ela shay 9gheeeeer ou halshay mkhawefny

Abdulwahhab: bs? Ga3ed lech laaay elfayer nashfy reeejy bel as'ela ou 3erfeny 3adel

Aseel: waaay wahhaaab khalas ensa

Abdulwahhab: seela? 7ayateee!! Bacher elmelcha!! Abeech tnameen merta7a ou kelech theqa eny a7ebech ok?

She smiled: mu msadga! A7es four months maraw chenhum 4 days!!! 

Abdulwahhab: a7la shay enhum marraw!

Aseel: love you!

Abdulwahhab: shinu btalbeseeen

Aseel: nafnouf ou enta?

Abdulwahhab: ohwa fe option ghair eldeshdashaaa?

Aseel giggled: abaaih 9aaa7!

Abdulwahhab: enzain wareeny el nafnouf shda3waaa

Aseel: laaa a7la tshofa 3alaaay

Abdulwahhab: 9a7 9a7! Ashkara bet7alleeena

She blushed: waggef 7achy 7eluuu! Ma agayshek emnaaaillek kel hathaaaa!!

Abdulwahhab: 9outech e6alle3 elmestakhabby ya selsel

She giggled: ou 9outty 6alla3 hal nick name ba3ad?

Abdulwahhab: la7athtay? Tra yazly!!

Aseel: luw tnadeeny shinu kella 7eluu

Abdulwahhab: shinuuu

Aseel giggled: abaaih la lat9eer maleeq 3ala akher shay

Abdulwahhab: enshallah awwal shay ma men akher shay

Aseel: hhh dayman tkhaleeny speechless 

Abdulwahhab: waaainech belbait?

Aseel: laa belsayyara

Abdulwahhab: walhaaan!! Rou7ay agrab starbucks ou ayeeech

Aseel: haw shnu teyeeny la7tha la7tha may9eeer

Abdulwahhab: shda3wa meftashla minny? Wahhabe anaa!! 

Aseel: la bs may9eer khannamlech ou ba3dain

Abdulwahhab: nesaaainaaa? Nesaina ba7ar marinaaa selsel?

Aseel: 9edfaa kan

Abdulwahhab: a9eerlech 9edfaaa

Aseel: wahhab magdar 9ej obouy luw dara be3a9ebb

Abdulwahhab: men 9ejja obouch? Ma shaf e3yal rab3a ely 24 sa3a ga3ed ma3ahum shesawoon?

Aseel: haw wahhab! Shaku be3yal rab3a!! 3alaih min 3yalah! Ou 9ej maku salfa chena metwa3deen!

Abdulwahhab: shhal 3aqleyya! E7na makh6oubeeen la tg3eden taqmeteennaa bhl telephonat ou la shofa wala shay

Aseel: walla madry shagolech! Esloubek ghareeb! Ma ta3awadt 3alaih!

Abdulwahhab: asef! Ana asef! Mu lazem netshawaf

Aseel: ma3alaih kelha cham youm ou namlech ou btmel minny

Abdulwahhab smiled: ma thannety

She smiled back: yalla bye lazem asakra

Abdulwahhab: bser3aaa! Laish laazem!! La men shofa wala min 9out!

Aseel: basoug! May9er asoug ou akalmek!! 

Abdulwahhab: esma3!! Ou wain ray7a?

Aseel blushed: starbucks 3daileyya bag3ad foug

He smiled: 5 degayeg ou telgaina jedam 3ainech

Aseel: bs 3ashanek wallah!

...

Abdulwahhab: la la la el9uwaar waayed tathlemech!!! Esh halzaaain? Kelhatha 3ashaaaany????

Aseel: la! Faj'a qarart ayye ou yeet shfeek! A9lan ga3da at7assaf

Abdulwahhab sat next to her: ely eshouf hal wayh eta7assaf?

He pointed on his face..

Aseel: abaih laaa please lat9eer theqa! 

Abdulwahhab: shlounech?

Aseel: zainaaa!

Abdulwahhab: 7aram 3aaich shhal ghaibaa!! Elgaary walah 3alaich!

Aseel: ee ma gemt asoug nafs gabel

Abdulwahhab: laishh 3ad

Aseel: akhaf arou7 ou a9adfek!

Abdulwahhab: afa?

Aseel: wallah

Abdulwahhab: enty shhal 7acharaaa!! Min wainnn

Aseel: wahhab madry entaw shinu 6areqatkum bs e7na m7aftheen!! Obouy ma3nda suwalef mwa3ad ou shofat gabel elmelcha!! Bs hatha sawaita 3ashanek 3ashan i love you ou mayhoun 3alay areddek

Abdulwahhab: mestaghreb men obouch!

Aseel: kel lekwait chethy! 

Abdulwahhab: la mu kelha! Qasdech kel your bubble chethy

Aseel: bubble?

Suddenly, wahhab's phone rang..

Abdulwahhab: degega

He picked it up and went a away from aseel..

He whispered: hala lulu! Ana ma3a aseel! Fe shay tharory?

12 comments:

 1. yaayy welcome back! lovely post x

  ReplyDelete
 2. I cant believe its been 10 days since you posted w i just saw it!!!

  ReplyDelete
 3. Whos luluuu? Please dont break asolas heart:(

  ReplyDelete
 4. I WANTTT TO KNOW WHATS GOING TO HAPPEN ASAPPPP. AND WHO THE HELL IS LULU? SO EXCITED PLEASE POST SOON I LOVE YOU THANKS FOR THR AMAZING POST BYE

  ReplyDelete
 5. Loved the post! Keep going

  ReplyDelete
 6. Glbi mo mt6mn mn Abdulwahab tbh! Please tell us who is she next chapter because I don't think we can wait any longer

  ReplyDelete
 7. And i dont think that she's jealous because if she was chan magalt s2lu 3na chan bt6l3 esha3at simply

  ReplyDelete
 8. لاتقطعين البوست چي والله تخلينا نموت لي البوست الي بعده نبي نعرف شالسالفه ومانقدر��

  ReplyDelete
 9. Is he cheating on her wla shes one of his family members? If hes not , then why did he lower his voice?

  ReplyDelete
 10. SHLOUN FE A NEW POST W7NA MANDRII??????? 7MAAAS ELPOST CANT WAIT FOR THE NEXT CHAPTER.-PLEASE MAKE SURE TO LET US KNOW WHOS LULU

  ReplyDelete
 11. SHLOUN FE A NEW POST W7NA MANDRII??????? 7MAAAS ELPOST CANT WAIT FOR THE NEXT CHAPTER.-PLEASE MAKE SURE TO LET US KNOW WHOS LULU

  ReplyDelete
 12. Glbyy yrggaaa33! Pleaseee lay6l3 5aynn!

  ReplyDelete