Friday, March 24, 2017

Her Fake Luck.. Part4

She giggled: atwaqa3 ana elly as'elek 3n raqam omy!!

He giggled: 7aaather

She smiled and walked away from him..

He followed her: 9aaber waainn ray7aa

Aseel: elbaait

Abdulwahhab: laaa ne6ray brou7 9arly dahar mu shaayfech!!

Aseel giggled: waaay laatekallam chennaa abaad 6ay7a elmeyana ou raabe3 denyaa

Abdulwahhab: kella tkharbeen ella7that el7elwaaa

Aseel: waain mashouf la7tha 7elwaa

Abdulwahhab: enty bs ogfaaay wakhally 7ayatech etga6er 7alaat

She smiled: ha wegaafna

Abdulwahhab: umm

Aseel: maa 3endek saalfa waathe7

Abdulwahhab: etkharbeeen ella7thaat bshaakel khayaaly!!

Aseel: haw ay laa7thaat ana mu shayfa la7thaaat!!!

Abdulwahhab: 9arly mudda mu shaayfech!! Aw mu "m9aadfech" 3ashan yerta7 galbech bs!!

Aseel: haha

Abdulwahhab: walaaht 3alaich! Walaht 3aala enny ashoufech a9adfech kelyom!!

He looked at her: nafs ma walahty 3alay!! Aw Ymkin akthaar

She whispered: qaasub qasub!!

Abdulwahhab nodded and smiled: akeed qaseb!! Elmuhem! El7mdellah ena akheeran sheftech!! Bs wallah zaaynaa!!

She smiled: hahha shukraan

Abdulwahhab: yakhe entay out of the coverage area! Maku feelings maku goosebumps maku butterflies!!

Aseel: butterflies? Shaku hatha bhatha

He smiled: awal marra t7ebbeen 9a7?

Aseel: e7lef wahhab? Awalan magetlek enny a7ebbek!! Thaneyan men el9eb7 agoollek mu nou3y ou mu no3na ou neshaf reejy!! Eee awal marra akallem shakhs may9erly!!

Abdulwahhab smiled: enshallah tkoun akher marrah

Aseel blushed: agdar arou7?

Abdulwahhab: la! 

Aseel: anyway makent na6ra rad a9lan!

Abdulwahhab: ella etha khathaiiteeny ma3ach

Aseel: hahha baitna? Khaaair enshallah

Abdulwahhab: flana kalmeeeny 3n baitkum

Aseel: baitna? Umm.. Bait kbeer fe 7adeeqa kbeera lounaa baij faate7

He interrupted her: ma9adg! 

Aseel: ou laish bachaatheb?

He giggled: aq9ed baitkum! Omech obouch ekhwaanech!

Aseel: ah ok! Luw batkallam ma akhale9! Baitna ohwa ma3na el7ub! Bs kel wa7ed ou 6areeqtaa! Mathalan? Obouy 6areqta bel7ub ehya ena y3azezna ou ykaremna, omy 6areeqat'ha ma tga9er 3alaina bshay ama  ekhwany esheloun 3anna elmas'oleya ou y7asesona enhum 3ezwa ou Rayouma elmeyana elzaydaa!!

He smiled: ou asoula?

She smiled: a7eb ashoufhum merta7een!

Abdulwahhab: allah ykhaleeekum 7g ba3ath!

Aseel: ou ent? Soulefly 3n baitkum

Abdulwahhab: 6areeqatna ehya el7ub belgalb

Aseel: mu belfe3el?

Abdulwahhab: umm embala akeed! Bs baitna mu nafskum!! Mathalan? Ana ou khawaty ou omy ou obouy kelena eb bait wa7ed bs nteshawaf bel9edfa! A9demech? Mu shayef ekhty 9arly shahar ou athnaina bel kwait

Aseel surprised: 9ej??? Ghareebbb

Abdulwahhab: bs n7eb ba3athh

Aseel: ou zoujat elmustaqbal? Ba3ad ment shayefha bel ashhur?

Abdulwahhab: ella etha kan esemha aseeel

Aseel blushed: ya7elwa min esem!!

Abdulwahhab: ou ya7eluuu 9a7betaaa!

Aseel: umm ta'akhart ana lazem ared elbaait

Abdulwahhab: la7tha mashebaa3t!!!

Aseel: tra mu kfc anaaa

He giggled: 7eta malaqtech 3asal wallaaah!!

She smiled and turned around..

And he couldn't stop staring at her..

He screamed: ASEEEL!

She froze in her place..

Abdulwahhab: bacher nafs hal waagt 6alaabtech!

She smiled and nodded..

...

Three months later..

Abdulwahhab: ba6eeee'a

She smiled: elsalamu 3alaaikum

Abdulwahhab: hala wallah! Al7een klyom 6ay7atla syaga wana ams welyom asbegech? Mu 7elwa b7aggech

Aseel: shakuuuu!!! 9arly sa3tain asoog wenta tawek yay min baitkum 6aqtek malyon akeed btasbegny

Abdulwahhab giggled: min galech tawni yay

Aseel: shaklek mrattab hahha

Abdulwahhab: ta3alay entay cham gary 3ndech?

She smiled: hahha la7atht? Yeded hatha tawni shareeta

Abdulwahhab: sheghel 3adel

Aseel: merci!

Abdulwahhab: et9adgeen omy kanat gaylatly enna tra banat 3abdallah etekaait ou masheen 3alseraa6 ou mu mal louya bs ashofech 3adeya ya3ni

Aseel: hahha! Ee ana ma7b 6areqat obouy beltarbeya! Ya3ni over kelshay 3ndehum ena anaaa benty tsawy chethy?? La 3aib ou elshay kelesh mu 3aaaib!!

Abdulwahhab: eeeh fehum min elghuroor adry

Aseel: mu ghroor!

Abdulwahhab: asef mu qasdy shay bs khankon waqe3eyeen baitkum tarsa khadam ou 7asham ou omech ely eshofha ygol min royal family

Aseel: 3ala me9akha? Ya3ni sa'alt nafsek anna laaaish 3umry 25 ou ma asoog?

Abdulwahhab: madry gelt ymkin tkhafeen?

Aseel: la'! La'anny bent 3abdallah alflani SHLOUN ASOG!!! Fa lazem sayeq! Ou yfechly elbab ba3ad *she giggled*

Abdulwahhab: over!

Aseel: adry!

Abdulwahhab: zain ma gallech SHLOUN TSOGEN GARY 3ALBA7AR!

Aseel: min 9ejjek? Shda3wa magal!! Egool el7osh shkubra sogy feeh! Ou etha tabeen ba7ar sougy belshalaih!!

Abdulwahhab: musta7eel!

Aseel: wallah wahhab ou hatha wala shaay!! 

Abdulwahhab: el7emdellah enny kha6abtech ha?

Aseel: el7emdellah althy la yu7mad 3ala makroooh sewaaah

Abdulwahhab : a7!!!!

Aseel blushed: ath7aaaak

Abdulwahhab did a heart using his hand..

She accelerated her velocity: khantesabaaag

...

Fay: waain elly tegool mabe atzawaaj ma7taj atzawwaaj

Aseel: 9a7! Wallah kan akher hammy! A9lan 7eta lamma gally wahhab 9ar feny minu gal abe atzawaj?

Fay: shelly taghayyar?

Aseel smiled: 7abait el ehtemaam!

Fay giggled: este7ay

Aseel: la etemai9ekhain maku ghairech agdar atkallam ma3ah bra7ty!!!

Fay: omech ou obouch ma36enech kel el ehtemam!!

Aseel: ma fahamteeeny!!! Mu ehtemam ely eklay ou sherbay ou me7taja flous?!! Laaa!! Ehtemam min no3 thany!! Shlounech? Mestansa? Shaklech yo3ana

She whispered: a7ebech!

Fay: AWWWWW!!! Galhaaaaaa????

Aseel giggled: LAAA!! Bs im waiting ya3ni

Fay giggled: waaaihh! Enzain khal9eenna ou tezawejaw

Aseel: et9adgeen? 7adda he's ok with it mu gam e7en kellesh 3alzawaj ma3anna wayd nas galolly enna elreyayeel y7ebon yjadmon el3ers bs la kelesh!

Fay: ghareeb! Bs zainn 3ashan yamdeech tjahzeeen

Aseel: shajahhez still ana mu met'akda etha abeeeh! Khe6ba rasmeya ma 9arat

Fay: ya3ni taqreban kel youm you meet ou lail7een mu met'akda? Shnaaa6raaa!! 

Aseel: agolech shay? He knows everything about me ou ana i know nothing!! Men el7aya ma as'ela wala su'aaaal!!

Fay: ana ghasla eede menech! Agol leave this job 7g omech ou oboch ys'eloon ou khally rayech min rayhum!!

Aseel sighed: fay 7addy a7aty ou khayfa 7ail ena byom min el ayyam etyeny omy aw obouy ou egoloully lazem tfelleen sa'alna 3anah ou ma mda7oh

Fay: yaaaaah yah ashouf ta3allagnaa

Aseel blushed: way min 9ejjech?? 3 months wana kelyom mjaabla waayhaa ou gabelha jabaalta shway ba3ad akeeed bat3allag

Fay: min al7eeen badawwer badlaa

Aseel: sektayyy omy ga3da t7en 3ala obouy ena y7adedon youm elkhe6ba elrasmeya 3ashan ta7jez tabeeny ajahez min barra ou tabe badlety tkoun customized ou mekhtabbbbba

Fay: a7es elwed wed'ha tansher 3ersech bel whatsapp

Aseel: eee ma3a el asaf laaayeg

...

Abdullah: ya bent el7alal may9eer ana afta7 elmawthou3!! 

Bazza: el9ara7a 6awwalha! Ghair khe6ba hathy! Ely wagt'hum el7een 3ayyalaw

Aseel: yumma balaghtaaay!!!

Abdullah: ohw mu 3aadla elkhe6ba t6awel hal kether bs ohwa ely lazem egol mu ana!

Bazza: hatha bazer yayezla elwath3 luw 3alaih ma ytezawaj yektefy bel khe6ba

Aseel: haw yummaa!!!!

Abdullah: la rayyaal wel ne3em feeeh! Bs ymkinna na6er obouh yerja3 obouh tajer ou safrata waydaa

No he's not.. Obouh bel kwaait!!

Aseel: ymkin!

...

Abdulwahhab: 7ayaaatee entay 3ala shinu mesta3yelaa

Aseel: wahhaaab! 3aib chethy tgol eshloun rejoultek tesma7 lek!!

Abdulwahhab: ana shgeelt!

Aseel: hal7achy elbent etgoolaah!! Ama elrayal ohwa ely ekhtar ou ohwa ely kha6ab fa elmafroth ekoun jaahez ou ma ymaa6el!

Abdulwahhab: maa aq9ed shay bs khanestanes khan3eesh ella7tha ou la7geen 3alzawaj kelshay bwagta 7elu!

Aseel: akrah shloun ga3d tkhalleeeny bkalamek ana ely mayta 3alaik ou mesta3yela 3alzawaj!! Bs halshay ma9ar wala be9eer!!

Abdulwahhab: afa' afaaa'!!

Aseel: ethak 9ej tabeeny bacher etdeg 3ala obouy et7aded yom elkhe6ba elrasmeya ou el melcha ba3ad! Ou en ma 9aar e3teberna fallainaaa!

El7achy kan 6ale3 min wara galbe! Ou kent 7aaaaaail metraqba ena ygolly 7aaather ou min 3youny lanna im not ready to lose him..

Ana mu bs ta3allagt! Ana 7abaaitaaah!! 

Abdulwahhab: aseeel! Shhal kalam! Shinu esloub eltahdeed hathaaa!! 

Aseel: mu tahdeed! Bas ya3ni eshfeeek mu meshta6 3alaay!

He froze in his place..

Abdulwahhab: ya3ni yaa akh6ebech bacher yaa maqsoob 3alaich ou mabeech? Mu 7achy hathaaa

Aseel sighed: ana wayed thallait 3emry!

Abdulwahhab: wana waayed thayya3t wagty wana asma3 tafaahaatech!! Ou ya ekht aseel  ELRAYYAL ohwa ely e7added halyoum mu elbent ok?

Her eyes popped out and a tear dropped down them..

She turned around and rushed to her car..

...

Aseel: 7etta ma nadaaany! Khallaaany ared wana me7tarrrra! Faaay ba6 chabdy 7aaarny!

Fay: entay ely 7arraaaiteeeny!!! Youm ena gallech elrayyal ely e7added mu elmara chan gelteeela la'annek MU RAYYAL LAIL7EEN MA7ADDADT!!! Bas mat3arfeeen eta7achaaain!!!

Aseel whispered: rayyal ou 3n setteen rayyal

Fay: 7eta a7ebech lail7een ma gaalh! Aseeel la temsain ena ohwa ely beda ohwa ely mayyet 3alaich mu entay!!!

Aseel: hathak awwal! Al7eeen? Baraaajje3 min kether ma a7ebbbaaa!!!

...

Bazza: enshllah benrou7 florence ou milan ou paaris ou landan

Reem: reely 3ala reelkum!!

Bazza: la ya mama 3ndech jam3aaa

Reem: waaih yumma ely yesme3ech egool mayta batkharraj waray watheefa tan6erny! Khalleeeha 3ala allaah!

Bazza: madry tefahemy ma3a obouch!! 

Reem: kalmeeeeh pleaaase

Bazza: la tshawsheeen baly akthaaar!! Ana mekhy mashghool b3ers seelaaa abeh shay ma 9aaar

Aseel: way yumma! Mu muhem el3ers kether ely ba3d el3ers!!!

Bazza: enshallah el3ers ou ba3d el3ers laish laaa! Elmuheeemm!! Ana weddy nakheth bedalna min ralph and russo eshraaykum? 

Reem: laaa yuma nabe ashi!!!

Bazza: way ashi kel banat refeejaty elbesaw minah ou tawha hayouna bent 3ametech labsa minnaah!!

Reem: eee wetha elmuhem ena 7eluuu! Ana abe minah kaifkum!!

Bazza: ekhle9aw elmu9amemeeen??? Chatla 3ala hal ashi!!! 

Reem: seela ta7achay eshfeech malech khelg!

Aseel: lankum waaayed ga3deen testabqon el a7daath!!

Bazza: mamaa!! Lesboo3 elyaaay safratna lazem 3al aqal en7e6 eb balna cham mu9ammem

Aseel: na3am???? Awaaal khal t9eeer elkhe6ba rasmeyya taly fakraaay bel3ers!!!

Bazza: enshallah elkhe6ba akher hal esboo3 shfeeech! 

Aseel smiled automatically..

Reem: abaaaih nesait agollahaa

Bazza: ashoufhaaa mu bel mood!!

Aseel: meta 9aar hal7aaachy!!

Bazza: elyoum el9eb7 

Aseel: ou elmelcha??

Bazza: wallah ohw gal 7g obouch elsbou3 elyay bs ana getlaa laa!! Ma jahhazna shay shhal 3yelaa!! Luw feh khair esta3yal belkhe6ba 3ashan elwa7ed e3aref ejahhez

Aseel: waay yumma! 

...

Aseel happily: wahhaaabb al7een ana ta'akkadt enek..

Abdulwahhab interrupted her: gabel latkamleeen bagoulech shaay!

Aseel's heart's beats accelerated: goul!

32 comments:

 1. Laamlaaam la t7mseena w tn6reena snna�� SO EXCITED WALLAH I WANT TO KNOW WHATS GOING TO HAPPEN ASAP!!! This post is soooo goodd bs mashb3naa�� Cant waitt wallah! La y5trb shy bainhum pleaseeeee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Enshallaaah ba3d shwaaay banaazzel 7adkum testaaahlouuun❤️❤️❤️❤️!! Thaaaankyou wallah kella mwaaansaaatnyyy!!

   Delete
 2. Alaaaaaaahhhh! Tslm alayadiii❤️MORE MORE MORE MOREEE PLEASEE!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Allaaaaah ysaaalmechhh❤️❤️❤️❤️ Suuuure!

   Delete
 3. a7s by9eer shy mu 7lo:(( keep going 7bebti��❤

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tefaaa'elaaaaayyy😂!! Enshallahhh as long as you're supporting❤️❤️❤️

   Delete
 4. Bmottt please nooo, im too excited 3la ena y9err shyy mu 7loo���� thanks for the post lamoy tryy to post sooner:(❤️

  ReplyDelete
 5. YOU HAVE BEEEN MISSEEEEDDDD! THE POST IS SO GREAT I CANT EVEENN! ALLAH YSTIIIRR ENSHALLAH EVERYTHING GOES WELL!

  ReplyDelete
 6. Pleaseeee mu tna6reeena ba3d 3 more months 3ala the next post :(

  ReplyDelete
 7. Omg omg omg shloon fe postttt bdon ma3rfff! I have been waiting for ageessss! YAYAYAYA FINALLY THEY GOT INTO A RELATIONSHIP LETS HOPE EVERYTHING STAY AS IT IS

  ReplyDelete
 8. When is the next postt????:'))))

  ReplyDelete
 9. Inshallah youuu post a new chapter veryyy sooonn l2na we're so curious to know what's going to happen nexttt.

  ReplyDelete
 10. Geat post lamoyyy❤️ Hope you post as soon as possible��

  ReplyDelete
 11. POST POST POST POST POSTTTTTT

  ReplyDelete
 12. مانستاهل بوست ثاني؟ صار لنا شقد ننطر هالبوست :(

  ReplyDelete
 13. لملم لاتحطين نهايات تحمس وتطولين نموت من الفضول����

  ReplyDelete
 14. MNO GAL THERE IS A NEW POST VERYY SOOONN????������ madeee myy dayy

  ReplyDelete
 15. A lot of excited people are here�� Bs wallah alnhaya t5ly ilwa7d y9er double excited. I really want to know whats going on and what he's planning to say! Enshallah may5trib ilw'93 we have waited for so long 3la ina maytzwjon! And i really wish that everything goes great!

  ReplyDelete
 16. So in love with wahabi. Hope to get someone as loving and caring as him one day.

  ReplyDelete
 17. Is there is a post tonight or should I sleep? I wish ena fe:(

  ReplyDelete
 18. I've been waiting for the post all day long:(. I really wish that you post soon because I might die if I didn't get to know what he's planning to say ����‍♀️��

  ReplyDelete
 19. One of the greatest posts❤️ LIKE ALWAYS!! Ben3areffff shbe9eeer post soon tekfaaaaaain! You never fail at making us happy with every post���� Men 6awal ilghaibat jab elghanaaayim���� My favouuurite favourite faaavourite writer! Theeee best❤️❤️❤️❤️❤️❤️��❤️❤️ Looooveuuuu!!! KEEEEP POSTINGGGGGGG❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. THANKYOUUU😭❤️❤️❤️!! Enshallah shway ou anaazzel!!! Waaaayyy ou you didn't fail making me haaappy by this comment❤️❤️❤️❤️❤️!! 7aaaaatherrrr!! YABAKHTEEE! This made my daaaaay!!! ME TOOOOO!!

   Delete
 20. Agreeeeee^ our all time favorite writer❤️❤️❤️

  ReplyDelete
 21. Counting the seconds for the post!!!!! ❤️❤️❤️❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   Delete
 22. مافيي نوووم قبل البوسست مافيي نووممم

  ReplyDelete