Wednesday, July 13, 2016

The smile of my life.. Part27

He grabbed her phone from the ground and followed her..

Othman: basmaaa!!!

She ignored him and accelerated her steps..

Othman: basma mobilech!!

Basma stopped in her place and turned around to see othman's standing holding her phone..

He noticed her tears filling her eyes..

His heart broke into million pieces..

What in the world is going on?

Othman: basoma?

His way of saying her name made her wants to pour her heart out!!!

But She hardly held herself from saying anything but "3a6ny"..

He gave her her mobile silently and left to his car..

Reem: lajoun sh9aayer? Mu elmafrooth ena byakh6ebha? Chenhum mu bal3een ba3ath

Sara: jaad! 7asaita mu bale3ha!

Reem: wala ehya!! Tukfain magalat wala 7arf!

Sara: mat7esen ena ma7ad dag 3alaiha? Bs ra7at betkalem 3ethman ou mayabonna n7es!!!

Lujain: tra 7ail atthayag lamma etekalemon chethy bs khallohum b7alhum efff!!

Reem: shhh yat!

She was swallowing her tears..

She sat down silently..

Lujain: rayom 3a6eny may

Reem: ok, basoma may?

She shook her head.. She could not say a word..

Sara: basoma? 

Basma: hmm

Sara: shfeech?

She was trying her best to swallow her tears but she failed and bursted into them..

She placed her hand on her mouth and started to cry her heart out..

Reem: basmooo 7ayaaateee shfeeeech!!!

Lujain: laaaish tabcheeeennn!!!

Basma: maafeeney *sniff* shaay!!

Sara: 3ad kelesh wala dmoo3ech bs 7ayaaateee!!!

She leaned her head on her hand and continued crying..

They went closer to her and hugged her but the place was filled with question marks..

...

His anger reached its peak!!

He called his aunt sana immediately..

She picked it up: haaala 3ethmaan 7abebe

Othman: ahlain!!

Sana: shlounek?

Othman: abe ashofech!!

She froze in her place..

Sana: tabe tshofny? Ana bel zwara ta3al! Ou etdel baity meta ma baghait dez elbab ou shoufny sh3endek?

Othman: bacher men el9eb7 ana 3ndech!

Sana: bacher? Elym3a?

Othman: a9ally elyem3a ou ayeech! Zain?

Sana: 7ayyak allah! Sh3endek?

Othman: maynfa3 bel telephone!!!

Sana: 9outek mu 3ajebny!

Othman: wgefat 3ala 9outy? Hh! Khaleny saket khalty!

Sana wonderingly: ok! Bacher! Tam!

Othman: ma3asalama

...


He couldn't sleep that night, he was thinking of tomorrow, his meeting with aunt sana..

What should he say? And from where to start..

And what will be the results?? To get? Or to lose?

While basma was rolling on her bed for hours.. 

With her tears filling her face and sadnesses filling her heart..

*only if i can forget him!!!!*

...

Sana: estaghrabt men mukalamtek!! Khair enshallah khair?

Othman: khalty e7na shmettafqeen 3alaih men fatra?

Sana gave him a wondered stare..

Othman: mu geltaaay bs tolad noura ngol 7g basma ou obouha 3n elkhe6baa????

Sana: fe3lan!

Othman: SHELLY TAGHAYYAR!!!!!

Sana: shgha9dek?

Othman: AN9EDEM ENHA MAKH6OUBA MEN SHAKHS GHAAAIRY???????

Sana's eyes popped out..

Othman: LAISH KHALTY LAISH!!!! Cham marra laazem agoool enny met3alleg feeeha!!!! Cham marra agolech enny SNEEEN NA6ERHA!

Sana: min gallek 3n elkhe6baa!!!

Othman: hatha elly hammech al7eeen??? Meta naawya tgoleeelly?? Lamma yamlechooon??? 

Sana: 3ETHMAN!!!! ELLY METQADEM 7G BASMA RAYYAL MA3NDA MATHY MA3NDA ZOJA QADEEMA WALA 3NDA WALAD!!!! OU FOUG KEL HATHA SAN3 OU KAMEL WELKAMAL ALLAH!!! Arfethaaaa??? Arfethaa 3ashan weld ekhty elly na6reeen merta elqadema tolad???? Ou maaa yndara la wledaaat ou sheft elbaby shbekoon rayek!!! Shethammeny enek materja3 7g nouraaa om weldek!!!! 

Othman could not say a word..

Her words were too harsh to reply..

Sana: ham ent ba3ad qadder!!! Luw ennek 9ej 7abha elmafrooth ennek tabeellaha elkhaaair!!

Othman: takhlefeeen bwa3dech 3ashan shakleyyat!!! Mafakkartay bsa3adat bentech? 9adgeeeny ma7ad ra7 yas3ed'ha bhaldenya kethryyy!!! WALLA ma7ad byas3ed'ha kethry!! Faman allah!

He stood up and left..

He got into his car and drove it with an atmosphere filled with anger..

*Gemt akrah nafsy men kether ma ana met3alleg feeeha!!!! Gemt akraah khaalty ely ga3da tfarregna foug ma elzeman farragnaaa!!! Bs basma? La 7ashaa!! Magdar ella eny a7ebha!!*

...

One week later..

Hayouna: 7abebee!! Shfeek yumma chethy 9arlek cham youm kashet bdawamek ou la ro7a wala yayyaa!! Golly 6ammenny yawlaidy!!

Othman: madry! A7es ena eldenya ma teswa fils!

Hayouna: went 9aaj! Mateswa! Fa 3eesh'ha b6olha ou 3arth'ha estans ou eth7ak 

Othman: shloun testaaanes went t3asher bashar!!

Hayouna: haw yawlaidy shbet3asher 7aywanat!

Othman: et9adgeen a7san!! Maygoloun kalam eqeth!! Wala yhedoonek luw she9eer!! Maytekaberon 3alaik! May7asesonek belnaq9!

Hayouna: weyyyy!! Maaa 3aaaashhhh men eqallel gadrek bkalaaam wela y7asesek belnaq9!!! Sh9aaayerrr!!! Golly sh9ayer!!

Othman: mu 9ayer ela el3afya! Bs ma7s ena ley khelg ashof a7ad! Lat7ateen

Hayouna: 3ethman?

Othman: amray!

Hayouna: shrayek ya 7abebe tro7 el3umra? Tket kel ely bgalbek 7g rabbek!! Ana shayfa enna feek kalam mu gadrr tgola 7aggy!! Ro7 7abebe gola 7g rabbek ou ma7ad befekkek men azmetek ella rabbek!

Othman: a7taaaj!!!

...

Bo aziz: ha yuba shgeltay?

Basma: mu mwafqa!

Sana: entay shhal fesag?? Lai meta btarfetheeen??? 

Bo aziz: basoma e7na mu 3ayzaneen 3anech! Ou mu qaseb tetzawejain!! Bs ya3ni elrayyal mayenrad khosh rayyal ou sa'alt 3anna 3adel!! 

Sana: shmushkelta laish matabeena

Basma pointed on her throat: hnyy!! Ga3ed hny maaaa yanzel!!

Sana: dala3!

Bo aziz: mu meshkela ge3dy ma3ah ba3ad lain yanzel!!

Basma: haw qaseb ya3ni? 

Sana: ya bnayte 7araaamm hal rayyal alf men yetmannah!!!

Basma: 7aram akhtha wana mabeeh ou fe alf ytmannona!! 3alaqal khal yakheth wa7da men hal alf 

Sana: wenty khallech 3aaansay!!

Basma: laa enshallah byakhethny wa7ed men ELMALYON ely etemanony!

Bo aziz: basoma e7na mu ga3deen nel3ab!

Basma: WALA ANA!! Khalaaaa9 ta3aaaabt!!! Mu kel maaa ya rayel ou refaaathta sawaitoolly estejwaaab!! Ou qasuun qasub arthaaaa!!! LAMA FE SHAKHS BEDESH MAZAJY BAWAFEQ 3ALA6OUL BEDON 7ANATKUM OK!!!!

Sana whispered: khalha 3ala ra7at'ha!

Bo aziz: ethaher ta'theer elghayboba!

...

Lujain: allaaaah wallah walaht 3ala halyam3aaat!!

Reem: offf! Menzeman ma 9arat zwara kaaamla chethyy!! 3ammaty ou reyayelhum ou 3amamy ou 7areemhum ou 3yaalhum

Sara: ou elketaakeet a7faad'hum!! 

Lujain smiled: allah ykhaleehum lekum

Reem: maku shay menny mennak?

Lujain: besmellaaah ma gelna ya haaadeee

Basma was absent minded thinking of Othman..

*waina? Shinu besawy etha shafny!! I miss him!! Waaayed!!! Wedy afathfeth lah!! Wedy agolla tra lail7een a7ebek!! 7eta luw nesaitny!! Ma ansaaak!!! Luw shinu!!!*

Joud: eljaw mal taaaaaannn

Reem: baskum tan enty wekhtech khalaaas 9ertaw souuuud mu 7elu chethy

Joud: abaih minu 6alab raaayech!!

Reem: wallal3atheem madry shared

Lujain: joud ou lsaaanha

Reem: offf jeelkum ma ynbaghaaa

Sara: la ka samo mu'addaba

Sama: ee smella 3alaayy

Joud: basmo daf3y 3annnyyy 6a3y sara tdafe3 3n ekhet'haaa

Basma smiled: 7dkum 3ala joud

She said the previous sentence and left the place..

Sama: eshfeha?

Reem: madry!

Lujain: belqaseb ebtasmat

Joud: 9arlha mudda chethy!! Men gabel akher khe6ba weld alflani wehy mu 3ala ba3ath'ha

Sara: haw minu weld elflany?

Joud: falloha gabel lay9eer shay

Reem: ghareeb ma sema3na kellesh

Lujain: ee 7eta omy mayabat 6ary!

Sara: bs luw weld shesammona eta7al7al ou etezawaj elbent benshoof 3yaalhaaa

Lujain sighed: tadreen ena mayegdar eta7al7al!! Ou shesemha bshaharha ya3ni

Reem: at least 7aaajz!!!

Joud: mu sas elbalaa omhaa!

Reem, sara and lujain's eyes popped out..

Sara: haw shinu entay fahma shga3deen ngool?

Reem: e9demat 3eeshty!

Lujain: shsalfat omech?

Joud: shinu? La om ely 3ndy hny ga3da adz voice note!

...

She was searching for him..

Everywhere in the chalet..

The living room, the parking area, the dining room..

Then she decided to sit somewhere in the parking area and wait for him, not in order to talk to him but to see him..

*madry laish ga3da an6erah!! Madry laish raghem kelshay 9ar? feny neg6at amal metmaska feehaaa.. Atmanna atmannaa atmanna ena y9eer elne9eeeb.. Adry ghabeya ou bay3a nafsy ou karamty bs bu3da 3any waaaayed eta3ebny!!!*

Lujain: haw basma?

She jumped in her place..

Basma: shinu

Lujain: enty hny welkel edawrech!!! Adeg 3alaich matredeeen!!

Basma: off! Mobily silent tawni ala7eth

Lujain: enzain emshay ghadaa!! Laish ga3da hnyyy bro7ech

Basma in a hesitating voice: mmadry!!

Lujain went closer to her and hugged her: 7ayaaateee!!! Thekartay el7adeth?

Basma shook her head: la! Qaddar allah! Ma7ad weda yed3am a7ad! 

Lujain: 3ayal shfeech???

Basma: madry! Kent ga3da akalem dino ou we9alt menny!!

Lujain: ummm! Ok emshay ghada

She followed lujain to the dining room..

*laish ma yaa? Wedy luw agdar adeg 3alaih aw as'al lajooon!!!*

...

Mama taiba: 7ayyaaallah elkel weljemee3

All of them: allah y7ayeeech

Hayouna: shofaw wanasat omy byam3atkum tesane3aw ou 7er9aw 3alezwaraa kel khamees mayabeelaha 3azeemaa

Munera: ellaa hayouna wain 3ethmaan men ghair shar mukana mbayyen

His name brought basma's attention in..

Hayouna: 7abeeebe msaafer!! Getlehum ajlaw lezwara 3ayyaw!!

Maha: walla ana ma 3ayyait getlekum ajlaw

Hayouna: ee ghairech 3ayya!

Basma left the dining room to outside..

Reem: basom matabeen t7alleen?

Basma: la full!

*Exhale.. Inhale..*

She was walking in a circle..

Don't know what to do and where to go..

The reason why othman isn't here brought her anger!!

*I am dying to meet him!!! Mukhy byenfejer kether ma afakker feeeh!!! Galbe byenge6e3 men elwalaaah!!! Ou OHWA MSAAAAFER!!!!! RAYE7 YESTAAAANES B7AYATA MU HAMMETA!!!! 9AF7A OU N6EWATTT!!!! Exhale.. Inhale.. Exhale.. Enhale..*

Lujain: YUMMMAAAA BASOMAAAAAA!!!!

Sana: YUMA BNAAAYTEEEE!!!!

Reem: BASMAAA!!

Hayouna: WEYYY SHFEEEEHAAA!!!!

Joud: basmaaaa?????

Mneera: maaayyyy maaay rayoma 3a6ena may men elba7ar!!!

The pour some water on her face until she opened her eyes..

Sana: basoma mama tesme3eenyyy!!

Her eyes were rolling to recognize all of these faces staring on her..

Until she bursted into her tears..

Sana pulled basma closer to her chest and hugged her..

Sana whispered: shfeech mama?

*Luw ho bedainy taraktek!! Bs balay ou 3elletyyy enny men douuunek amout ou enny ma3ak many 7ay....*
...

Deema: 3uuumra maqbooolaaaa 7abebeee

Lujain: da3aaaitly 3asaaaa??

Othman: da3aitlekum kelkum

Hayouna: shlounek yummaa? 3asaa merta7?

Othman: el7emdellah! Waaayed!!

Lujain: yummaaaa!! Goleeeellaaah!!

Hayouna smiled: mabrook ya 7abeebe! Noura wledaaatt

He automatically smiled: ou shyaaabaaat??

Hayouna: walad na6e3 esheel esmek!!

Othman: el7emdellah!!! Ou basmaaa?

Deema was surprised: ay basma?

Lujain's eyes popped out..

Hayouna: shfeha basma?

Othman: tezawejat???

Hayouna smiled: la!! Akeed la!

His smile widened..

Othman: tukfain men 9ejjech????

Hayouna: haw ee wallah!! Etezawaj faj'aa!!! Sema3t enha makh6oba 3ashan etezawaj?

Othman with a light smile on his face: ghareeeb

Lujain: esh same3?

Othman shook his head: wala shay!

Hayouna: tara kalematny om noura galat meta ma yabe khal ymer eshoof weldaaa

Othman: ka al7een atsabba7 wabaddel ou aroo7!!

Deema: yumma arou7 weyah? Chenna fashla!!

Othman: la 3ndy meshaweer 3ugub!!

...

Hayouna: et9addeg! Ana ely raddatly rou7y mu bs ent!!!

Othman: naaaa6er lezwara 3ala naaar!!

Hayouna: la 3ethman latehawar!! 9ebart ash'hur e9ber cham yom zyadaaa!!

Othman: laish a9ber??? 3ashan ekhtech elma9ouna? Asef!

Hayouna: ya 7abebe ed7er elshaaarrr

Othman: jadmo lezwara shda3waa!! 3ashan menzeman mu shayfeeny

Hayouna: 3ad chenna al7een esket kel zwara nshoofek.. A9eb lek chaay

Othman: chay ou may ou gaaahwaaa shinu hatha ba3ad ely ga3da takleena 7e6eeh

Hayouna smiled: allah yfarre7 glaibek belly etemannaaah

Othman: hayounaa 12 sena mu shwayyaa!

Hayouna: el7emdellah! Kheera yawlaaidy!! Ella ta3aaal ma samaitaw 7afeeedy 7abeeebeee

Othman: embalaaa yay bagolech ou nesaait samainaah yousif!

Hayouna: yazeeeeen makhtartaaaw!!! 3ad wyaaaihaa yousify esmella 3alaaaih

He took a deep breath: kent atmanna enna om yousif yengallaha basma

Hayouna: latkhally ay kharboo6a tkadrek! 

He nodded..

...

He took a few steps inside the house's garden until he saw her..

He froze in her place and started to stare at her..

And smiled..

She was sitting on one of the plastic chairs with the girls..

They were talking about one of the social media girls..

While she was bored punching on her mobile..

She was wearing these..Her hair was wavy..

Seeing her brought all the peace in the world to Othman's system..

He went closer to them..

She raised her head before he said a word..

He smiled..

She dipped her head back into her mobile..

Othman smiled: elsalamu 3alaikum

The girls: hala wallah!

Reem: el7emdellah 3alsalamaa

Sara: taqabbal allah 6a3tek!!

Basma: raye7 wain?

She did not thought of the previous question..

It went directly from her heart to her tongue..

He smiled: menna ou mennech! Rad men el3umra

Her face was shocked..

He continued: ou entay akthar wa7da da3aitlech

Lujain: 6aa3 hathaaa!!!

He pulled a chair..

Basma was still shocked..

Othman whispered: shlounech?

Lujain: la e7na malna ga3da gomaw basss

Reem: yakerhechhhhh

Basma: su'al? Shhal enfe9am ely ent feeeh!

He held her hand..

And started to stare at it..

Then he held the engagement finger..

Othman: hal9ebe3 nag9a khatam!! Wella?

She hardly held her smile and turned her face around: WELLA!

Othman: om yousif??

Basma turned her face back to see him: laish? Cham yousif nawy tyeeb?

Othman: ely tabeeen! Nsameehum yousif N ou yousif B 

Basma: sorry! Matzawaj nas feha amrath nafseyya!!! Huhh bipolar!! 

She said the previous sentence and stood up to leave..

He held her hand: 9aberrr

She stared at him..

Othman: 3younech ga3da tgolly a7ebek akthar men awal!! Shloun 3alaihaa

She smiled against her will..

Then she giggled: naughty!!!!

KINDLY LEAVE A COMMENT <3

44 comments:

 1. omg a7laaa postttttttt ❤️❤️❤️❤️❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thaaaaaankyouuuu testahloun wallah❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   Delete
 2. eyaaaaninnnn elpost❤️❤️❤️❤️❤️ waaaayyyy noura ma baghat tolaaad!! enshallah krehat esim yousif o ghayerat rayhaa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Entaaaay ely tyaneneeen for commenting and making my day❤️❤️❤️❤️❤️!!! Eee 7addda๐Ÿ˜‚!! La matekrah esem obouhaaa๐Ÿ’”

   Delete
 3. awal shaaaay THAAAAANKYOUUUUUU 3ALPOST ELJAAMEEEEL ELE NAFSEECH bs entay a7laaa������
  thane shaaaay 7aaaadeee 7adeeee 7adeeeee KARAAAAAHT SAMAAAA����������
  ET7EEEERRRRRR WAAAYEEEED WALAAAAAHHH
  ou 7abaybeeee basouma ou othmaaan wallah uhma elathnain yakseroun elkha6ir ya3neee elwa7eeeeddd faheeem shaaayy ou kelhum ghalaaaa6������
  ENYAAABEEEEB WELA ENYABEEEEB WELA ENSAWE 7AFLA WELA SHENU??????
  staghfralaaaa mabaghaat toulaaaaad halm3afnaaaa hatheeeee
  ou eljoutyyyyyy byakhuuuud el3ae'eeeeell����������������������
  ouuuu jaaaaaad akheeer elpoooossssttt shketheeeer wanaasteneeeee madre shketheeer bs wayeedddd wayeeedd!!!!
  loveyouuuuuuuu too theee mooon and back��
  S��

  ReplyDelete
  Replies
  1. ENTAY ELY THANKYOU 3ALA HALCOMMENT EL6EWEEL ELJAMEEEL!!! Ou entaaay a7laaa ou a7laaaaa❤️❤️❤️❤️!!! E7eeeglech 7adddd'ha tbu6 elchaaaaabdddd!!! Eeee bethaaab6!!! Yuth'heroon ma yub6enooon;///! 7ADDDAAA. SAWY ELY TABEEN๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚!! LIOOOL 7aaaathreeeeen๐Ÿ™ˆ❤️❤️❤️!!! Enshallaaaah kelyom awansech๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜❤️❤️❤️❤️❤️!!! ME TOOOO❤️❤️❤️❤️

   Delete
 4. Uffff 9ij 9ijj post wala arw3 ���������� thank you bsbousaa��❤️ Waiting the next post 3la jamerr la t6wleeen 3lainaaa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Retweeettt❤️ Tislam ilayaadii

   Delete
  2. Anonymous: thaaaaanyou be3younrch❤️❤️❤️❤️ No neeed testahlon wallaaah!! Will be sooooon๐Ÿ˜

   Anonymous: allaaaah ysalmech THANKS A LOT❤️❤️❤️

   Delete
 5. 7baaybe��❤️

  ReplyDelete
 6. a7la posst mn a7la ktkota<333

  ReplyDelete
  Replies
  1. 3yoooooonech el7elwaaa❤️❤️❤️❤️

   Delete
 7. KOKOOOOO 7ADA 3AJEEEEB�������������� wallaaaah el3atheem 7ail!! Abaih ywanes wallah�������� w noura eshtaben msamya yousef???? Ba3aaad karheeeni blesim!�� 3ethmaaaaaaan ehaaabel youm ygul yousef N w yoused B �������������� a7esni enfi9am may9eeer a7iba�������� bas khalla9 a7ebhum kelhum wallah���������� faj2a wallah men galaha mu nag9a khataam 7asaaaaait abaih gam y6eg mu6aaar bas mu mu6ar 3ady mu6ar happiness❤️❤️❤️❤️❤️������ basma's outfit teeeeekfaaaain�� 7ADA EYAAAANIN!! Wallah abaaaaih elpost a7es ALLAAAAAAAH HATHA SHENU!!!������������ ya36eeeeeech alf 3aaaaaaafya kokooooo 3asoooooooooooool������❤️❤️❤️❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. ENTY A3JAAAAB MINA OU MIN 6WAYFA!!! Obouha ba3ad maskeeena;/!!! Sadgeny menty karhetaaa๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚!! Eee katkouuut!!! Ga3da a7awel ansa enech kentay matabena::::! 7eta ohma y7ebooonech๐Ÿ˜‚❤️❤️!!! LOOOOL 3asa kelyom y6eg mu6ar elhappiness๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜!! THANKYOUUU B3YOUNECH๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ!!! Awwwwhhh!! MERCI MERCI!!! Allaaah y3afeeeechhh dodoooo❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   Delete
 8. A9e7 wla a9e7?๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ’•๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’— cutenesssss!!! Kmlyyyy

  ReplyDelete
  Replies
  1. El oulaaaa๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜‚❤️❤️❤️! THANKYOUUU! Enshallah๐Ÿ˜

   Delete
 9. 3ajeeeeeeb elpost love love love omg a7la w a6wl post, basma and othman = cuteness, inshalla ytzwjooon !!! (Wayed isht6ait) ����

  ReplyDelete
  Replies
  1. ENTY EL3AJEEEEBAA❤️❤️๐Ÿ˜ Sooo glaaaad you do!!! Thaaaankyouuuuu!! Enshallaaaahhh๐Ÿ˜‚❤️! A7LAAAA

   Delete
 10. KALBBBB OTHMANOOO KALBBB๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ❤️❤️❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. 7AAAAIL๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜‚❤️❤️❤️❤️

   Delete
 11. il3ers 3ala 7saby ya jema3a, 7ata lo taby nafnuf elie saab w majeed w nawal yghanun ana 7ather!!!!!!!!!! ma baghaina nufra7��������

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uffff 50/50!!!! I'll paayy tooo!

   Delete
  2. ATHNAINKUM YOU MADE MY DAY!!! Etshaaawgoooon wallah❤️❤️❤️❤️❤️! Ou aham shay mabaghaina nefraaa7 katkouuut cuuute mkaaatkaaat๐Ÿ˜‚❤️❤️

   Delete
 12. love this post waaayd!

  ReplyDelete
 13. ma aby shay ana jedan 8anoo3 maby ela 3othman :""( he is soooo cuteee!!!! aby wa7d chathy in real life wallah waid e7ibha w waid 9ibar 7atta lama she lost hope he never stopped fighting for her, wain alga 3othman?
  -XOXO GG :"D

  ReplyDelete
  Replies
  1. 7aaail qanooooo3๐Ÿ™ˆ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚!! 7alalech 3ethman afa 3alaichhh weshu basma weshu nouraaa::::! 7adddaaaa!!! Enshallah allah yarzegech A7SAN mennaah❤️❤️❤️!! Eeeeeh katkouuuuutttt!!!! Ma adryyy bs he's the one who will find you๐Ÿ˜Ž❤️

   Delete
 14. ุนุซู…ุงู†ูˆ ุนู„ูŠู‡ ุฏูˆุฑ ุทูˆูŠู„ ู„ุงุฒู… ู†ุงุฎุฐ ุฑู‚ู… ูˆู†ุณุชุฑูŠุญ ู„ูŠู† ู†ูˆุตู„ ู„ู‡ ุจุณ ุฒูŠู† ุงู†ุชูˆ ุงุฎุฐูˆ ุนุซู…ุงู† ูˆุงู†ุง ุจูุฑ ุญูˆู„ ูุงุฑุณ��

  ReplyDelete
  Replies
  1. faris mu rathy yfich 3an nouf trust me i tried w ma 3a6any wayh raghm enha galat 3ana fathla jedama:) w if he's ever available he's mine, ุงู„ุงู‚ุฑุจูˆู† ุงูˆู„ู‰ ุจุงู„ู…ุนุฑูˆู
   -maha

   Delete
  2. Anonymous: LOOOOL ou faris? Wara nouf ou saraa ham mu hayyn::::: ou mahaaa ba3ad๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ญ❤️❤️!!

   Maha: shyaybech hnyyyy!! Ana mu gaylatlech ma te6le3een men "because I love you"???::::

   Wallah you two MADE MY DAY!! ETYANENOOON JAAAADDD KHEF 6ENAAAA!! You

   Delete
 15. 3ethman eshawgggg❤️❤️❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ikkrr����❤️

   Delete
  2. Entaw ely tshawgoooon❤️❤️❤️

   Delete
 16. UGHHH CUTENESSSSS OVERLOADDDD!!!!!!! I cantttttt���� ALLAH YARZIGNA OTHMAAANN W BSSS.im not askingg for much! Exciteddd postt pleasseeeb

  ReplyDelete
  Replies
  1. NAAAFSECH BETHAAAB6!!!! Ameeeen yrzegech a7saaan mennaaah❤️❤️❤️❤️❤️!!!

   Delete
 17. Omggg greattt poostt! Allaaah ytamim 3laa 5aaiir inshallahhh :'❤️ Wallah 7dii mt7msaa 7g 3irshum yamkin akthar min Othman w Basoma nafshom Lol. 3ad inshallah Sana matitsbab mra thanya 3shan Othman m6lig w tswy aflam. I really got scared ena lma he sees his son y9er ybi yrid 7g Noorah w kl eln6ra troo7 3l fa'9i bs el7amdellah! Allaah maythy3 t3ab a7ddd❤️ Post nar w inshallah kl post chi 6wel w sre3�� Matg9ren love you❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thaaankyouu!! Wallah nafs your comment WANESATNYYY!!! Ameeen yarab!! LOOL ETSHAWGEEEN!!! Atmanna ya3niii!! Eee waaayh malha amaan effff!!! 7adda❤️❤️❤️!! ENTY ELNAAAR!! Love you too ou 9EJ 9EJ 9EJ WANASTEEENY❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   Delete
 18. Waaaay othman 7ada bae������

  ReplyDelete
 19. Ya Allah arzgna ib Othmaaann ya Allaaahhh❤️❤️❤️

  ReplyDelete
  Replies
  1. AMEEN YARZEGECH ELY A7SAN MENAH❤️❤️❤️❤️

   Delete