Thursday, April 14, 2016

The smile of my life.. Part6

Basma: ma adry! Wayed mbaaacher!! Ya3ni ana ma takharajt a9lan madry ay jam3a badesh khal hatha 7ayatee shloun betkoun? Al7een ana 3ayshat'ha a6la3 waye wanam weya my cousins shalay ou wanasa lamma takh6bny shinu?

Othman: basma!!

Basma: haa!

Othman: ana 3ethman! Ok?

She sat down a chair right in front of the sea, placing her elbows on her knees and leaning her head on her hands..

Othman: mara7 tdesheen sejen lama tetzawejainy! Mara7 a3amlech om e3yaaly!! Adry gathb 3alaich om yousif ou om yousif bs entay mu om!! Entay 7abeebty!! Ou 3umry! Tadreen shinu akthar shay wattarny youm gelt 7g obouy abeech?

She raised her head: shinu?

Othman: shloun as3edech? Walla mu kalam fathy 9ej hammy shloun as3edech 6oul 3umrech!! Basma ana a7ebech min 9ej!

Basma: takhayal lamma na3len elkhe6ba shbe9eer? Kelyom baro7 elsoug ma3a omy ajahez!! Ou lazem ashtry hdoum kashkha magdar ahaleg magdar albes halebs hatha!! 

Othman: walla basma? Wana shad 7aily atkhayyal!! Hatha hammech?

Basma: 9aber walla yeswaa!! 

Othman: gharday

Basma: hatha min na7yat shakel! Min na7yat mustaqbal 3ady min el loya agol mabe adesh jam3a maku wagt! Wela agoul badesh ay jam3a welsalam aw ma3had la'ana baly bekoun b3alam thany! 

Othman: la om glaib matsaweenha

Basma: ok khal hatha! Etha tezawajnaa! Ymkin asawelek ryoog bs ghada ensa elmawthoo3 ou lazem hdomek awadeha el laundry ou lazem akoun 24 sa3a kashkhatlek! Mara7 a3eesh 7ayate ka bent 3umerha 17 9adegny

Othman: basomaa!! Aw3edech enna zawajna min ba3ath bekoun khaly men elmas'olryaat!! Benkoun nafs rabe3 3aysheen bmukan wa7edd!! Basma ana khayaly wayed a7la min khayaalech!!

Basma: goully! Wannesny!!

Othman: elkhe6ba hathy ra7 tkhalleena nkalem ba3ath ashkaaraaa!!! Ra7 nwaade3 lechthoob!! Ou lamma ntezawaj bensafer a7la shahr 3asaaal!! Ana wentay ou bs!!! En3eesh 7ayatna wensawy kelshay bkha6erna ou awadeech 7adag bne9 elba7ar

Basma smiled: mutawaqa3

Othman: wallah naaar!!! A3almech t7adgeeen 9adgeeny btadmeneen!! Mara7 a3amlech om le3yaal ana a9eed wenty te6bekheen laaaa!! E7na asghar min chethy!! Ou 3ugub n3eesh ana ma3ach eb bait wa7ed a9abe7 eb wayhech wanam 3ala 7esech!! Fee a7la?

She blushed: ma atwaqa3

Othman: azeedech min elshe3er baait?

Basma: zeeed

Othman: 3ugub benyeeb a7laa yousif bedenyaa!! Ou t9ereen 9ej om yousif! Akhhh

He leaned himself to be at the same level with her eyes..

He placed her front hair behind her ear: gouly taamm

She smiled and their eyes met: tam 3ethmaani

He blew a flying kiss: ra7 to9lech 3ugub cham shahar

She giggled..

Othman: a7ebech basmety!

She blushed..

Othman: mestansa?

Basma: eeeh!

And all of a sudden..

Lujain: baaaskum mghaaazaaal emshaw 3asha

Othman happily: lajouna e7tarmy nafsech tra bet9eer channatkum

Basma placed her hands on her face and whispered: ya shagool ya 3ethman fashaltnyyyy

Othman screamed: A3SHEGAK LA JEET BE3YONAK KHAJAL

Lujain: ethgeeeel!!!

Basma left them rushing to inside..

Othman giggled: ta3aaalaaay ma3eed'haa wallah

Lujain: enzain tra gemt mabe achekkum please mu ashkaraaa

Othman: shfeech obouy bekalem obouha ou already omy kalemat khalty sana

Lujain: CHATHAAB! Shlounnn hayounaa estaslemat?

Othman: ba3ad galbe y'esat menny maku fayda feeny

Lujain: walla enek muu hayyen

Othman: ee shloun 3ayaal

Lujain: geltaw 7g deema?

Othman: madry bs ma3teqed omy betdeg 3alaiha mukalama 3ashan tgolaha 3n shay ma9ar

Lujain: ehmm!! Enzain yalla tra 3ashaa!

Othman: yallah

...

Maha: teslam el ayade khooosh 3asha

Hayouna whispered to othman: ethgel haa

Othman: hayouna ana 6oul 3umry thegeel wazny 75! 

Hayouna: jabalt elbent sa3a kamla la 7aya wala mesta7a! Ou mabega eed wala sha3ar ma jestaa

Othman: mraqbatna chennch?

Hayouna: akeed baraqeb la'ankum ma tentahayeton!!

Othman: hayouna a7ebech!

Hayouna: sahla halkelma t6ale3ha min kether matgoolha 7g banat elnas!

Othman: allah yesh'had enna 7ubech ghair! Enty ras elmal

Hayouna: enzain el9aber zain emsek nafsek 3anha khal elshay e9eerla ma3na ou khal rabby ebarek lekumm!!

Othman: walla yalait bs mu gadrr!

Hayouna: tegdaar!!

Othman: elsambosa naar

Hayouna: goum goum 3n wayhe rou7 nwai9eeb la elayel ellail

Othman: eshfeechh!

Hayouna: mafeeny shay!!

Othman: gelty 7g khalty sana?

Hayouna: la'!! 

Othman: esh na6ra yummaa!!!

Hayouna: malegait wagt munaseb tra el6eyara mu zaaaina erked!

...

Lujain: basooomm!!

Basma: haalaa

Lujain: gally 3ethman ena gal 7g obouy ykalem obouy waaay cuuute!!!

Basma blushed: lajounnn tra bamoot min el7ayaaa latefft7een hal mawthoo3 face to face!!

Lujain: shda3wa tra ana 7amatech

Basma: abaaaih mu mestaw3ebaa!! Shlouuuun!!!

Lujain: 3ady 3ady nafs lamma nkha6bat deema ma7ad kan mestaw3eb

Basma: bs deema ekhtech ahwan ma khathat her cousin!!

Lujain: a7laaaa cousin cuuute!!

Basma: ba3dain kel elnas begouloun ashkara 3n 7ub wai3 maaabee

Lujain giggled: the ugly truth hahhah

Basma blushed: la mu ugly tara

Lujain: basmo t'hagain a6ee7 b7ub 3aziz okhouch?

Basma's eyes popped out: 6aaa3 haaathy

Lujain: atghaashmar waaay

Basma: a9lan 3aziz bkom ou el7ub b9ob a7es no3a yuma khe6beely

Lujain: ya 3umry ma tadreen ena ely egoul yuma khe6beely mkharbe6 lai gebal

Basma: ok bs mu kelhum

Lujain: 9a7 yimkin!!

Basma: wainhum rayoum ou swair?

Lujain: fouugg!!

Basma: khanroo7 lehum

Lujain: yalla

Basma: BS YAWAILECH EN FETHA7TEENY

Lujain: enzain ehday luw abe afthe7ech chan fetha7tech min gabel sentain

Basma froze in her place: walla? 

Lujain: shinu?

Basma: min sentain tadreen?

Lujain: eeeh!! 3ethman fethee7a ma yetekheth ejra'aat el amn welsalama hahah

Basma: waaay ma9aadgaaa!!! Ya3ni 3ady deema tadry!!

Lujain: laa haw dema mu sakna 3ndena kho

Basma: waay fashlaaa ef!!

Lujain: ba3d shetsaween 7athech ou ne9eebech

Basma: waaay et7erreeen!!

Lujain: emshy ne93ad bs

Basma: yallah!

Suddenly..

Othman: la7tha la7tha wainn 3ala allah??

Basma smiled: haw shinu?

Lujain: ma yeshba3

Othman: enty 3a6eena 3arth aktafech ou khal ajabel om yousif!

Lujain: min zeenkum 3aad!!

She said the previous sentence and went upstairs to Reem and Sara..

Basma: shinu tabe fetha7tny!!

Othman: min 9ejech wallah? Ba3d shway bamshy nwai9eeb ou ma sheba3ty miny!!!

Basma: ana 3n nafsy sheba3t bs ymkin ent lail7een ma sheba3t

Othman: EG3AAAAAD!!! Themanteeny ou gemty tshofeen nafsech 3alay haa?? Bs wallaah 3aasaaaal

Basma: ok laish t9aarekhh!!

Othman: la'aaanech 7alaaaly!!

He held her hand and pulled her..

Basma: 9aber waaain 3ala allah!!!

Othman: abe ajablech!!

Basma: way gemt akhaf min halmukan!! Khalna 3alba7ar abraak!

Othman: laishhh tkhafeeen!!

Basma: khalty hayonaa 3ady takbesh 3alainaa

Othman: la hayouna ey'esat miny!

Basma: allah y3eeny 3alaik ou 3ala yebasat rasek!!

They went to the parking..

They laid their backs on Othman's Patrol doors..

Basma: a7esna sheya6eeennn

Othman: 3ashan ma bethenna may?

Basma: ou 7agreen el denya ou men3azleen broo7naa

Othman: bs mestanseen 9a7?

Basma: mu shwaya wayed!

Othman: bs hatha aham shay!!

Basma: eljaw over romancy hahha

Othman: gamra ou thalma ou hedou' ou wayh jameel 

She blushed: eljameel ely mjabelny wallah!

Othman: o777!! Shlouuun???

Basma: oooh 3ad! Jameel ou khala9

Othman: yabakhteee!! Meta tetwaq3ain ra7 namlech?

Basma: lamma ntakharaj! Akeed!

Othman: yam3awda aham shay 7ajaztech!!!

Basma: tra many 6ayra ma7ad dara 3anny ghairek!

Othman: min elbara'a ely feech matadreen 3n eldenyaa! Om yousif enty maku 7aywan mayshofech ma yen3ejeb feech!

Basma: 7aywaaan? Ent ma7ad e7ebek ela elnamel ok?

Othman: elnamel may7ebon ela elshay el7elu hahhaha!! 

Basma: haha maleeeq!

Othman: basoma shfeech? 7aywan la'anhum qatheeny aq9ed shabab awadem

Basma: ragge3

Othman: oqsem bellah! 

Basma blushed: ok!

They continued talking until it became 1 am..

Basma: 3ethman tra elsa3a 1 rou7 gabel la y6le3oun lemshakhaa6

Othman: 3umry ely ekhaf 3alaay

Basma blushed: shasawy ba3ad bo le3yaal

Othman happily: eeee abeech chethy 3alkhaa6

Basma: hahhaa

Othman: yalla khansallem 3alaihum bs wamshy

Basma: allah y7afthek

Othman: ogfay raje3 lech

Basma: 7ather

He left her to the living room..

"Waaaayyy a7ebba walla a7es ina yaa bakhtee feeeh!!!"

She put her headsets on..

*ahwaak mahe muweelen baha atrannam..*

Basma: TARA ELMUWAWEEL HEY ELY TEGHANENEE WAAAAYYY

She fell down the ground..

S3oud left his car and rushed to Basma..

Saud: baaasmaa!!! Basma tesme3eeny??

After moments Othman showed off..

Othman: S3ouuud?? Shfeek tnady basmaa

He went closer to them..

His heart skipped a beat..

Othman: BASMAAAA!!!!! SHFEEEEHAA???? SH9AAAR!!!!

Saud: maa adry 3ethman maadry deg 3al es3aaaf!!!

Othman: baaasma goomay tukfaaainn reddy 3alaaay!!!!11 comments:

 1. LAAAA LAAAAA heeeeyyyy lay9eeeer fehaaaa shaaaay��������������pls latl3beeen ba39abnaaaaa abe post
  ou jad wana agra elebtisama shaga 7alje shaaaaaaaaaaag
  ESHAWGOUN!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. 9aaar ma3a el asaaad!!! Wanaaasaaaa enty ely tshawgeen 3ala hal comment😍❤️❤️❤️❤️❤️

   Delete
 2. La la la la !!!!

  ReplyDelete
 3. Please dont ruin the storyyy!!!! Laaaa basma w othman the perfect couple dont break them apart

  ReplyDelete
 4. Omg !! What happened suddenly !!!

  ReplyDelete
 5. Omggg what happenee

  ReplyDelete
 6. Hey! I love this story, but I honestly think you should break them up because he's an a$$. She deserves better than him, and I think his mother's right- he might go back to his old ways. Bad habits die hard- once a player, always a player.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thaaaankyouuu so glaaad❤️❤️❤️!! Hahhaaa 7adech ghareeebaaa 3aks elnas bs ymkin you have a point yemkin!!

   Delete
 7. Dont listen to her :( dont break them aparttt����������������

  ReplyDelete
  Replies
  1. 😂😂😂❤️ la masma3 a7ad elqe9a already maktooba

   Delete
 8. When is then next post :(!!!

  ReplyDelete